Skip to main content

Jan Tjerk Boonstra: ‘Iedereen in een organisatie telt mee en is van waarde’

Organisaties en personeel staan anno nu gezamenlijk voor de uitdaging om het werk zo te organiseren dat het leidt tot wendbaarheid en het zich snel aan kunnen passen aan wat de markt en klanten vragen.
Jan Tjerk Boonstra werkt namens de Human Capital Group voor en met klanten aan dit thema. ‘Het vereist betrokken werkgevers. Als ze dat niet zijn, dan zullen ook de medewerkers niet betrokken raken. In leiderschap, HRM-beleid en de dagelijkse werkzaamheden dient een cultuur te ontstaan van aandacht, respect en vertrouwen.’

Succes gaat gepaard met inclusie

De Principal Consultant die donderdag 5 november spreekt op het ManualMaster Congres Kwaliteitsmanagement wijst erop dat als organisaties succesvol willen zijn, er sprake moet zijn van inclusie. ‘Iedereen telt mee en de waarde van ieders werk wordt opgemerkt en gewaardeerd. Alle collega’s moeten over de ruimte en middelen beschikken om de werkzaamheden naar eigen inzicht en mogelijkheden te verrichten. En iedereen moet zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen.’

Hoe dat proces zich voltrekt vertelt Jan Tjerk u tijdens ons congres. Naast zijn functie bij de Human Capital Group is hij lid van de hoofdredactie van magazine HR Strategie, lid van de Raad van Advies van HR Academy, waarvoor hij masterclasses verzorgt en hij doceert strategisch HRM aan de Hogeschool Inholland.

Wendbaarheid en veerkracht

In zijn artikel ‘Crisis: van (re)organisatie naar transformatie?’, waarvoor hij samen met anderen twintig HR-directeuren interviewde, concludeert Jan Tjerk dat de huidige coronacrisis voor de HR wereld een grote leerervaring is. ‘Een belangrijke les én uitdaging is hoe organisaties de wendbaarheid en veerkracht die nu is ontstaan kunnen behouden en versterken. Iedereen wil graag mentaal fitte mensen die van leren en uitdagingen houden en daarin heeft HR, samen met het management, nog het nodige te doen.’

‘Hybride werksituaties zullen veel meer en vaker voorkomen. Teams zullen  meer online gaan werken, afhankelijk van het doel van samenwerken, eigen voorkeuren en praktische omstandigheden. De autonomie van mensen wordt daarin veel groter. Het kantoor, het is een cliché, wordt een ontmoetingsplek en blijft het fysieke symbool van de organisatie. Dat betekent ook dat competenties en vaardigheden van mensen moeten veranderen.’

Jan Tjerk reikt vijf strategische opdrachten voor HR aan, geleerd vanuit een crisissituatie.

Lees het artikel ‘Crisis: van (re)organisatie naar transformatie?’

door The Content Room

Naar onze software

red wire mobile red wire small red wire big