Skip to main content

Slimme software voor beheer van kwaliteitsnormen

Met de slimme software van ManualMaster voldoet u gemakkelijk aan de voor u relevante kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving. De vraag blijft uiteraard of het voldoen aan kwaliteitsnormen ook de drijfveer van uw kwaliteitssysteem moet zijn. Wij denken van niet. Volgens ons is een norm vooral een hulpmiddel dat richting geeft. U bepaalt zelf hoe u hieraan invulling geeft.

Daarom is de software van ManualMaster geen ‘voorgebakken ISO-systeem’. We voorzien u van slimme tools die u ondersteunen en waarmee u snel en effectief uw systeem inricht, we bieden templates en hulpmiddelen, maar u kunt zelf richting en invulling blijven geven. Wij stimuleren autonomie, want autonomie geeft beweging!

Vraag een demo aan

Wat zijn kwaliteitsnormen?

Kwaliteitsnormen zijn afspraken of richtlijnen waaraan organisaties moeten voldoen om de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast zorgen ze voor eenduidigheid, en maken ze het mogelijk om een bepaald beleid te toetsen. Sommige kwaliteitsnormen maken deel uit van de algemeen geldende wet- en regelgeving. Andere kwaliteitsnormen zijn onderling afgesproken door belanghebbende partijen, en gelden alleen binnen een specifieke branche. Bekende voorbeelden zijn milieunormen, voedselveiligheidsnormen, HKZ-normen en ISO-normen. 

Betekenis compliance
Als het over normenbeheer gaat, valt ook vaak de term compliance. Hiermee wordt het werken in overeenstemming met de normen en regelgeving bedoeld.

 

Ondersteuning van alle kwaliteitsnormen

Compliance aan kwaliteitsnormen vraagt vaak om een breed spectrum aan ondersteuning, zoals procesmanagement, documentmanagement, risicomanagement, klachtenmanagement, afwijkingen management, continu verbeteren, KPI’s en leren/ontwikkelen.

Al deze onderdelen kunt u probleemloos in de kwaliteitsmanagement software van ManualMaster onderbrengen. Het systeem is dan ook normonafhankelijk. Het systeem ondersteunt voedselveiligheidsnormen, milieunormen, algemene kwaliteitsnormen en uiteenlopende normstelsels voor zorgorganisaties en overheden. Van veelgebruikte ISO normeringen zoals ISO 9001 tot NIAZ en van BRC Food tot GxP: onze software maakt het u gemakkelijk om uw situatie aan de voor u geldende kwaliteitsnormen te toetsen.

Compliance overzichtelijk gemaakt

Kwaliteitsnormen vastleggen doet u in de basis van ManualMaster. U kunt hier één of meerdere compliance eisen vastleggen. Bij elke paragraaf is ruimte voor een omschrijving en kunt u door een kleur aangeven in hoeverre de norm is afgedekt.

Bovendien kunt u direct bewijsstukken aan een paragraaf koppelen en zo aantonen hoe de eis is afgedekt. Een bewijsstuk kan een document, risicoanalyse, actie, activiteit uit een proces of externe hyperlink zijn. Ook hier profiteert u dus van de integratie die ManualMaster biedt tussen de verschillende onderdelen. Dit levert u tijdwinst en overzicht op.

Zo ontstaat er een dynamisch overzicht waarin u direct ziet in hoeverre compliance eisen zijn afgedekt en welke bewijsstukken u daarvoor aanlevert. Ideaal voor, tijdens en na een audit!

Geïntegreerde compliance oplossing voor kwaliteitsnormen

Met de oplossingen van ManualMaster wordt het voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de wet- en regelgeving vereenvoudigd. De kwaliteitsnorm is niet bepalend, maar ondersteunend in het systeem. Toch heeft u in één overzicht alle zaken bij elkaar. Geen losse Excelsheets meer, geen handwerk; alle compliance issues in een geautomatiseerde oplossing die snel bereikbaar voor elke gebruiker die hier behoefte aan heeft.

U profiteert van de betrokkenheid, consistentie, tijdbesparing en efficiëntie die onze basis te bieden heeft.

De juiste informatie, in de juiste vorm, voor de juiste persoon

ManualMaster biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende ‘views’ naar uw informatie te kijken. Voor elke stakeholder wordt alleen die informatie getoond die van waarde is voor die persoon en wordt deze informatie gepresenteerd in een logische, gebruiksvriendelijke en herkenbare indeling.

Zo kan een auditor de informatie benaderen vanuit een kwaliteitsnorm, kan een manager diezelfde informatie inzien vanuit een afdeling en ziet de operator bij een productielijn de informatie vanuit een visuele flowchart. Altijd de juiste informatie, in de juiste vorm, voor de juiste persoon!

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact

red wire mobile red wire small red wire big