Normenbeheer

Met de software van ManualMaster wordt het voldoen aan wet- en regelgeving vereenvoudigd. De vraag blijft uiteraard wel of het voldoen aan wet- en regelgeving ook de drijfveer van uw kwaliteitssysteem moet zijn. Wij denken van niet, de norm is een hulpmiddel waarmee u richting krijgt maar u bepaalt zelf hoe u hieraan invulling geeft.

Precies hierom is ManualMaster geen ‘voorgebakken ISO-systeem’. We voorzien u van slimme tools die u ondersteunen en waarmee u snel en effectief uw systeem inricht, we bieden templates en hulpmiddelen, maar u kunt zelf richting en invulling blijven geven. Wij stimuleren autonomie, want autonomie geeft beweging.

Normonafhankelijk

Het voldoen aan normeringen vraagt vaak om een breed spectrum van ondersteuning zoals procesmanagement, documentmanagement, risicomanagement, klachtenmanagement, afwijkingen management, continue verbeteren, KPI’s en leren/ontwikkelen.

Al deze onderdelen kunt u in ManualMaster onderbrengen. Wij zijn dan ook normonafhankelijk. Voedselveiligheidsnormen, milieunormen, algemene kwaliteitsnormen en allerlei normstelsels voor verschillende typen zorgorganisaties en overheden worden ondersteund. Van ISO 9001 tot NIAZ en van BRC Food tot GxP. De software maakt het u gemakkelijk om uw situatie aan de normen te toetsen.

Overzicht

Het gedeelte om normen vast te leggen is opgenomen in de basis van ManualMaster. Hierin kunt u één of meerdere normen vastleggen. Bij elke paragraaf is ruimte voor een omschrijving en u kunt door een kleur aangeven in hoeverre de norm is afgedekt.

Bovendien kunt u direct bewijsstukken aan een paragraaf koppelen en zo aantonen hoe de eis is afgedekt. Een bewijsstuk kan een document, risicoanalyse, actie, activiteit uit een proces of externe hyperlink zijn. Ook hier profiteert u dus van de integratie binnen ManualMaster tussen de verschillende onderdelen, wat u tijdwinst en overzicht oplevert.

Er ontstaat een dynamisch overzicht waarin direct zichtbaar wordt in hoeverre u de norm heeft afgedekt en welke bewijsstukken u daarvoor aanlevert. Ideaal voor, tijdens en na een audit!

Geïntegreerde compliance oplossing

Met ManualMaster wordt het voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de wet- en regelgeving vereenvoudigd. De norm is niet bepalend, maar ondersteunend in het systeem. Toch heeft u in één overzicht alle zaken bij elkaar. Geen losse Excelsheets meer, geen handwerk. Alles in een geautomatiseerde ‘Compliance’ oplossing en snel bereikbaar voor elke gebruiker die hier behoefte aan heeft.

U profiteert van de betrokkenheid, consistentie, tijdbesparing en efficiëntie die onze basis te bieden heeft.

De juiste informatie, in de juiste vorm, voor de juiste persoon

ManualMaster biedt u de mogelijkheid om vanuit verschillende ‘views’ naar uw informatie te kijken. Voor elke stakeholder wordt alleen die informatie getoond die van waarde is voor die persoon en wordt deze informatie gepresenteerd in een logische, gebruiksviendelijke en herkenbare indeling.

Zo kan een auditor de informatie benaderen gezien vanuit een norm, kan een manager diezelfde informatie inzien vanuit een afdeling en ziet de operator bij een productielijn de informatie vanuit een visuele flowchart. De juiste informatie, in de juiste vorm, voor de juiste persoon.

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact