Zorg & Ziekenhuizen

De beschikbaarheid van actuele procedures, efficiënte workflows en zicht op de risico’s is in de gezondheidszorg vaak een speerpunt in de beleidsvoering. Gebruiksvriendelijkheid, gemak en een minimale beheerlast is daar direct aan gekoppeld.

Ziekenhuizen, thuis- en woonzorg, geestelijke gezondheidzorg, gehandicaptenzorg, etc. hebben allemaal met diverse normstelsels van doen. JCI, NIAZ, PREZO, HKZ, ISO voor de Zorg zijn slechts enkele voorbeelden van deze normen. Daarnaast stellen zorgverzekeraars hoge eisen aan de zorg, wordt de maatschappij steeds mondiger en zijn er ook nog eens onvoorziene factoren zoals COVID-19 waardoor we gerust kunnen stellen dat het werken in de zorg elke dag weer een uitdaging is.

Met de werkdruk staat ook het kwaliteitsmanagementsysteem onder druk, terwijl dit nou juist nu zo belangrijk is. Met ManualMaster bespaart u tijd, krijgt u transparantie in uw processen en kunt u direct anticiperen op de actualiteit. Een krachtige zoekfunctie en gebruiksvriendelijk documentbeheer. Uw risico’s worden helder in kaart gebracht en documentatie, video of formulieren zijn geïntegreerd met uw meldingen, audits en rapportages.

Hester van der Jagt, Zonnehuisgroep Vlaardingen

'Het zoeken en vinden van documenten is verbeterd en voor de documentbeheerders is versiebeheer veel makkelijker geworden'

Opdrachtgevers die werken met onze QM-software

Filter

Reisgenoten

Wat kunt u met onze software?

Verhalen uit de praktijk

Contact