Q-Learning

Introductie 05 november 2020

Leren vanuit het kwaliteitssysteem. Wij noemen dat Q-Learning, een combinatie tussen het kwaliteitssysteem en een learningsysteem. Het 70:20:10 model beschrijft hoe effectief leren vormgegeven kan worden en heeft als uitgangspunt dat niet het leren centraal staat, maar de prestatie die het gevolg is van dat leren. De cijfers staan voor drie manieren van leren: 70% leer je ‘on the job’ (op jouw werkplek), 20% is sociaal leren, leren van collega’s/experts (door begeleiding en het stellen van vragen), 10% is formeel leren, leren door te studeren (trainingen, opleidingen en e-learning).

Op basis van dit principe heeft ManualMaster Q-Learning ontwikkeld: leren vanuit het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem biedt een centrale plaats waar instructies, formulieren, procedures, specificaties, processen en afspraken te vinden zijn. Dit is dus dé plaats waar alle informatie aanwezig is die nodig is om het werk uit te voeren. Het kwaliteitssysteem is dus aanwezig bij die 70% die men leert terwijl je aan het werk bent. ManualMaster biedt krachtige tools aan door bijvoorbeeld een nieuwe medewerker direct te toetsen nadat hij/zij een procedure bevestigd heeft voor gelezen en begrepen. Experts op bepaalde onderwerpen worden visueel weergegeven bij het zoeken of raadplegen van informatie en via matrixen is direct inzichtelijk wie welke competenties of kwalificaties heeft. Slimme software om het leren vanuit het kwaliteitssysteem te stimuleren, toetsen te kunnen afnemen en resultaat inzichtelijk te maken. De integratie van leren, kwaliteit, veiligheid, risicomanagement en continue verbeteren is een grote kracht die u professionaliteit, transparantie en tijdwinst opleveren.

De combinatie

Het samenwerken van een kwaliteitssysteem en learningsysteem biedt in grote lijnen drie voordelen.

1 – Het aanbod voor learning (video, tekst en/of toetsing) ligt op de juiste plaats, namelijk midden in het kwaliteitssysteem waar de enige juiste informatie op het juiste moment voor de juiste persoon getoond wordt.

2 – Tijdens het werken met risicomanagement, verbeteracties, afwijkingen, controles, procesmanagement enz. is het makkelijk om een brug te maken naar leren, competenties en kwalificaties.

3 – Er wordt gestimuleerd om te denken en te werken vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee is het niet langer een tool voor alleen dat ISO-certificaat of om een audit te doorstaan, maar een tool die helpt bij een continue professionele ontwikkeling van uw medewerkers.

Lees, begrijp, toets

Nieuwe of gewijzigde informatie in het kwaliteitsmanagementsysteem kan worden aangeboden voor Lees & Begrijp. Een medewerker kan aangeven of hij/zij de informatie wel of niet begrepen heeft. Opmerkingen worden automatisch doorgestuurd naar collega’s, zodat het leren van elkaar wordt opgestart. Na de bevestiging voor gelezen en begrepen, heeft u (afhankelijk van hetgeen dat bevestigd is) de mogelijkheid om toetsvragen te stellen. De resultaten van de gemaakte toets zijn direct inzichtelijk. De informatie uit uw kwaliteitssysteem is hiermee direct gekoppeld aan een leerprogramma en vormt een krachtige integratie, waarmee u snel nieuwe instructies/werkwijzen/etc. kunt trainen. Het leerproces verloopt zowel efficiënt als effectief.

Naast de toetsvragen die direct aan lees & begrijp zijn gekoppeld, kunt u losse trainingen starten, face-2-face trainingen registreren en eerder behaalde resultaten in het verleden in het systeem registeren.

Experts

20% van hetgeen medewerkers leren, gebeurt in collegiaal verband. Een begeleider, medewerker of manager deelt zijn kennis. Ben je expert in je vakgebied, dan heb je veel te delen.

In ManualMaster kan iedere gebruiker de expertise aangeven die hij heeft. Bovendien kan men als expert gekoppeld worden aan een procedure, instructie of proces koppelen. Zo zien lezers dus direct wie op welk gebied de kennis in huis heeft. Het delen van kennis wordt gestimuleerd. Dit voorkomt fouten en tilt uw bedrijfsvoering naar een hoger kwaliteitsniveau.

Competentie en kwalificatie

Lees & Begrijp, ingevulde toetsvragen, trainingen, expertises, certificaten/diploma’s en face-2-face trainingen kunnen in het ManualMaster systeem geregistreerd worden. Op het profiel, kan een gebruiker al deze informatie raadplegen.

In matrixen wordt zichtbaar wie welke competenties en kwalificaties heeft. Zo ziet u bijvoorbeeld precies wie welke toetst wanneer heeft ingevuld, wat het resultaat was en dus of iemand wel/niet gemachtigd is om een taak uit te voeren. U hoeft dit dus niet meer uit meerdere systemen handmatig te verzamelen en te verwerken, maar heeft real-time overzicht van alle competenties en kwalificaties van uw medewerkers.

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact