Skip to main content

Q-Learning: intern opleiden aan de hand van uw kwaliteitssysteem

De software van ManualMaster leidt uw werknemers op vanuit het kwaliteitssysteem. Wij noemen deze manier van intern opleiden Q-Learning, een combinatie van kwaliteitssysteem en learningsysteem. Het uitgangspunt van dit learning management systeem (lms) is dat niet het leren centraal staat, maar de prestatie die het gevolg is van dat leren.

Deze effectieve manier van leren wordt weergegeven in het 70:20:10 model. De cijfers staan voor drie manieren van leren: 70% vindt plaats ‘on the job’, 20% is sociaal leren, en 10% is formeel leren. Met sociaal leren bedoelen we het leren van collega’s en experts, door begeleiding en het stellen van vragen. Formeel leren is het traditionele leren door middel van trainingen, opleidingen en e-learning. Het kwaliteitssysteem is vooral voor de eerste vorm van leren zeer waardevol.

Vraag een demo aan

Kwaliteitssysteem als basis van het leer- en onboardingsproces

Leren en opleiden vanuit het kwaliteitssysteem is eigenlijk heel vanzelfsprekend. In dit systeem zijn immers alle instructies, formulieren, procedures, specificaties, processen en afspraken te vinden. Het is dus dé plaats waar alle informatie aanwezig is die nodig is om werkzaamheden uit te voeren en in de praktijk te leren. 

ManualMaster biedt krachtige tools aan om deze mogelijkheden volop te benutten. Zo kunt u een nieuwe medewerker direct toetsen nadat hij/zij een procedure bevestigd heeft als gelezen en begrepen. Ook is direct duidelijk wie binnen uw organisatie de experts zijn op bepaalde onderwerpen. Een overzichtelijke skill matrix  en competentiematrix maken in een oogopslag duidelijk wie welke competenties of kwalificaties heeft. Daarnaast stimuleert de slimme software het leren vanuit het kwaliteitssysteem en maakt deze het makkelijk om toetsen af te nemen en resultaten inzichtelijk te maken. Zo wordt uw kwaliteitssysteem het hart van uw interne opleiding en onboardingsproces.

De voordelen van een geïntegreerd kwaliteitssysteem en lms

De integratie van leren, kwaliteit, veiligheid, risicomanagement en continu verbeteren is een grote kracht die u professionaliteit, transparantie en tijdwinst oplevert. In grote lijnen heeft de vergaande integratie van uw kwaliteitssysteem en learning management system, oftewel Q-Learning, drie voordelen:

1 – Het aanbod voor learning (video, tekst en/of toetsing) ligt op de juiste plaats, namelijk midden in het kwaliteitssysteem, waar de enige juiste informatie op het juiste moment voor de juiste persoon getoond wordt.

2 – Tijdens het werken met risicomanagement, verbeteracties, afwijkingen, controles, procesmanagement enzovoorts, is het makkelijk om een brug te maken naar leren, competenties en kwalificaties.

3 – Er wordt gestimuleerd om te denken en te werken vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee is het niet langer een tool voor alleen dat ISO-certificaat of om een audit te doorstaan, maar een tool die helpt bij een continue professionele ontwikkeling en opleiding van uw medewerkers.

Nieuwe werkwijzen trainen en micro learning stimuleren

Nieuwe of gewijzigde informatie in het kwaliteitsmanagementsysteem kan worden aangeboden voor Lees & Begrijp. Een medewerker kan aangeven of hij/zij de informatie wel of niet begrepen heeft. Opmerkingen worden automatisch doorgestuurd naar collega’s, zodat het leren van elkaar wordt opgestart. Na de bevestiging voor gelezen en begrepen, heeft u (afhankelijk van hetgeen dat bevestigd is) de mogelijkheid om toetsvragen te stellen. De resultaten van de gemaakte toets zijn direct inzichtelijk. De informatie uit uw kwaliteitssysteem is hiermee direct gekoppeld aan uw lms en vormt een krachtige integratie, waarmee u snel nieuwe instructies/werkwijzen/etc. kunt trainen en micro learning stimuleert. Het leerproces verloopt zowel efficiënt als effectief.

Naast de toetsvragen die direct aan Lees & Begrijp zijn gekoppeld, kunt u losse trainingen starten, face-2-face trainingen registreren en eerder behaalde resultaten in het verleden in het systeem registreren.

Leren van experts

20% van hetgeen medewerkers leren gebeurt volgens het eerder besproken model in collegiaal verband. Een begeleider, medewerker of manager deelt zijn kennis. Bent u expert in uw vakgebied, dan hebt u veel te delen.

In ManualMaster kan iedere gebruiker de expertise aangeven die hij heeft. Bovendien kan men als expert gekoppeld worden aan een procedure, instructie of proces koppelen. Zo zien lezers dus direct wie op welk gebied de benodigde kennis in huis heeft. Het delen van kennis wordt gestimuleerd. Dit voorkomt fouten en tilt uw bedrijfsvoering naar een hoger kwaliteitsniveau.

Overzichtelijke skill matrixen en competentiematrixen

Lees & Begrijp, ingevulde toetsvragen, trainingen, expertises, certificaten/diploma’s en face-2-face trainingen kunnen in het ManualMaster systeem geregistreerd worden. Op een persoonlijk profiel kan een gebruiker al deze informatie raadplegen.

In overzichtelijke skill matrixen en competentiematrixen wordt zichtbaar wie welke competenties en kwalificaties heeft. Zo ziet u bijvoorbeeld precies wie welke toets wanneer heeft ingevuld, wat het resultaat was en of iemand dus wel/niet gemachtigd is om een taak uit te voeren. U hoeft dit dus niet meer handmatig uit meerdere systemen te verzamelen en te verwerken, maar heeft real-time overzicht van alle competenties, skills en kwalificaties van uw medewerkers.

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact

red wire mobile red wire small red wire big