Risicomanagement

Met de risicomanagementsoftware van ManualMaster visualiseert u risico-inventarisaties en plaatst u deze op een centrale positie in uw kwaliteitsmanagementsysteem:

- Bestanden uit het documentmanagement gedeelte van ManualMaster worden gekoppeld als risicobeheersende of -herstellende maatregel.
- Bij processtappen uit het procesmanagement gedeelte van ManualMaster worden de risico’s in die activiteit geïnventariseerd.
- Bij een QA-registratie of CAPA in ManualMaster worden risico-inventarisaties teruggehaald, bijvoorbeeld bij de audit op de effectiviteit van maatregelen of bij de analyse van een incident.

Risico- en kwaliteitsgegevens worden op deze wijze verenigd in een centrale opslagplaats en zorgen ervoor dat gerelateerde processen verbonden blijven. U houdt controle en overzicht, creëert transparantie en stimuleert autonomie.

Risico-inventarisatie

Een risico of gevaar kan in ManualMaster onder de loep worden genomen door in een brainstormsessie de oorzaken en gevolgen van dat risico/gevaar te inventariseren. In het systeem geeft u gezamenlijk met uw stakeholders eenvoudig aan welke beheers- of herstelmaatregelen als barrière ingezet worden. Omdat ManualMaster alle gegevens automatisch visualiseert ziet u in één grafisch overzicht exact:

  • De omschrijving, categoriëen, reactie en scores van een gevaar/risico
  • De gekoppelde oorzaken (met score) en gevolgen
  • Alle bijhorende maatregelen die al wel of nog niet geïmplementeerd zijn
  • De processen waar dit risico voorkomt en de gekoppelde documenten

In plaats van complexe en onoverzichtelijke Excelsheets vormt u interactieve, grafische overzichten. Uw risico-inventarisatie wordt begrijpelijk en geordend wat tijdwinst en bewustwording oplevert.

Risicobeoordeling

Beoordeel risico’s met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve risicomethodologieën en definieer uw eigen berekeningen.

ManualMaster is niet alleen eenvoudig, maar ook flexibel. U kunt dus kiezen voor Ernst x Waarschijnlijkheid x Detectie of voor het toekennen van een eenvoudig kleur of smiley. Netto en bruto scores worden inzichtelijk per stap in een proces, per versie van een risico-inventarisatie en niet alleen bij het risico/gevaar zelf, maar ook bij de oorzaken van een risico.

U bepaalt dus zelf met welke ‘regels en afspraken’ het spel gespeeld wordt.

De koppelingen

De kracht van risicomanagement in ManualMaster ligt in de verbinding tussen de verschillende onderdelen. ManualMaster is namelijk in staat om een risico visueel terug laten komen in uw procesmanagement (diagrammen, procesflows, flowcharts). Risico-inventarisaties worden zo één met uw processen en maken iedere medewerker bewust van kansen en bedreigingen.

Iedere persoon met toegangsrechten kan een proces visueel raadplegen en per stap in een proces de actuele risico-inventarisatie (laatste versie) inzien. Een risico kan in meerdere stappen/activiteiten in een proces voorkomen, maar hoeft niet in elke stap dezelfde items te bevatten. Een risico op een datalek is bijvoorbeeld bij de processtap ‘invoer en bevestiging van klantgegevens’ groter, dan in de processtap waarbij we telefonisch contact opnemen met een klant. Per stap/activiteit in een proces kunt u de scores, maatregelen, toelichtingen, etc. aanpassen, zodat exact per processtap duidelijk wordt in welke mate er een risico speelt. U krijgt inzichtelijk dat een risico toe- of afneemt gedurende een proces en waar de kritische controlepunten (CCP) liggen.

Naast de koppeling met processtappen, kunnen procedures, instructies, rapporten of video’s gekoppeld worden aan maatregelen. Met één muisklik wordt alle informatie bij een maatregel inzichtelijk en ManualMaster bewaakt dat u altijd de enige juiste, goedkeurde versies ziet.

Risico's gevisualiseerd

Tenslotte kunnen risico-inventarisaties weer worden opgehaald bij de uitvoering van een audit, bij de registratie en analyse van een incident of bij het uitzetten van corrigerende of preventieve maatregelen.

Risico-inventarisaties komen met ManualMaster (visueel) tot leven, door de verbindingen bereikt u betrokkenheid en overzicht.
Elke functie, afdelingen of rol wordt zich bewust van kansen en bedreiging binnen zijn of haar werkgebied.

De centrale en geïntegreerde positie van risicomanagement in ManualMaster biedt u de kapstok voor de focus op de zaken die er echt toe doen.

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact