Skip to main content

Ontdek onze risicomanagement software

Wilt u risico’s binnen uw organisatie op een efficiënte manier in kaart brengen? Maak dan kennis met de risicomanagement software van ManualMaster. Risicomanagement vormt volgens ons één van de pijlers van effectief kwaliteitsmanagement. In de praktijk worden risicoanalyses echter vaak verwerkt in externe programma’s als Microsoft Excel. Dit maakt het lastig om ze te koppelen aan bepaalde processen of acties in het kwaliteitsmanagementsysteem. Omdat ManualMaster deze samenhang wél biedt, kunt u een goede basis neerleggen voor uw kwaliteitsmanagementsysteem en behoudt u altijd het overzicht.

Vraag een demo aan

Waarom risicomanagement?

Risicomanagement helpt u risico’s te herkennen en daar vervolgens op in te spelen. U inventariseert de risico’s en gevaren die aan bepaalde processen of acties verbonden zijn, en probeert deze vervolgens zo veel mogelijk op waarde te schatten en te beperken. Zo zorgt u dat u financiële, juridische, veiligheids- en gezondheidsrisico’s onder controle houdt.

 

Overzichtelijke risico-inventarisaties maken

Risicomanagement begint met het maken van de risico-inventarisatie. ManualMaster maakt dit proces gemakkelijk en overzichtelijk. De risico’s of gevaren die u binnen uw bedrijfsvoering waarneemt legt u rechtstreeks vast in de applicatie. Vervolgens registreert u, bijvoorbeeld op basis van een brainstormsessie, de bijbehorende oorzaken, gevolgen, maatregelen en risicoscores.

Op basis hiervan genereert het risicomanagement systeem van ManualMaster voor de betrokkenen een interactief grafisch overzicht van alle risico’s in uw organisatie. Hierin kunt u filteren en sorteren op een specifiek (type) risico met bijbehorende oorzaken, gevolgen, maatregelen en risicoscores. In één oogopslag heeft u zicht op bijvoorbeeld alle risico’s voor een bepaalde activiteit of stap in een proces.

Omdat risicomanagement geïntegreerd is in uw kwaliteitsmanagementsysteem kunt u ook bij het raadplegen van een proces of werkbeschrijving direct de daaraan gekoppelde risico’s zien met alle bijbehorende informatie.

Zelf uw risicobeoordeling inrichten

U kunt uw risicobeoordeling of -weging zelf inrichten. Hierbij kunt u kiezen voor een configuratie op basis van verschillende bekende methodes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Ernst x Waarschijnlijkheid of Kans x Impact x Detectie.

Onze ervaring is dat de neiging om te willen kwantificeren kan leiden tot een gevoel van schijnveiligheid. In de praktijk komen we dan ook vaak situaties tegen waarbij de score (bijvoorbeeld Kans x Impact) niet overeenstemt met het gevoel. Het gevoel gaat in onze ogen altijd voor. Om die reden biedt ManualMaster, naast de mogelijkheid om de score te kwantificeren, ook de mogelijkheid om te scoren op gevoel (een gevoelswaarde: duimpje omhoog of omlaag of een smiley).

De kracht van geïntegreerde risicomanagement software

De kracht van de risicomanagement software van ManualMaster ligt in de integratie met de verschillende onderdelen van uw kwaliteitssysteem.

Risico’s kunnen worden gekoppeld aan documenten, processen en activiteiten (processtappen). Risico-inventarisaties vormen zo een geheel met uw processen en maken iedere medewerker bewust van kansen en bedreigingen.

Iedere persoon met toegangsrechten tot het risicomanagement systeem kan een proces visueel raadplegen en per stap in een proces het actuele risico (laatste versie) inzien. Een risico kan in meerdere stappen/activiteiten in een proces voorkomen, maar hoeft niet in elke stap dezelfde kans van optreden te hebben. U krijgt inzichtelijk dat een risico toe- of afneemt gedurende een proces. Ook kunt u in het proces zogenaamde kritische controlepunten (CCP) vastleggen.

Naast het koppelen van risico’s aan processen en activiteiten, kunnen we de risicobeperkende maatregelen koppelen aan procedures, instructies, rapporten, checklists of video’s. Met één muisklik wordt alle informatie bij een maatregel inzichtelijk en ManualMaster bewaakt dat u altijd de enige juiste, goedgekeurde versies ziet.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maken

U kunt met de risicomanagement software van ManualMaster ook eenvoudig een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te maken. Een RI&E is een inventarisatie en evaluatie van gezondheids- en veiligheidsrisico’s, en is verplicht voor alle organisaties met personeel. Sommige branches hebben een specifieke risico inventarisatie. Zo geldt in de zorg de risico inventarisatie zorg. Met het risicomanagement systeem van ManualMaster brengt u alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart, en creëert u snel en gemakkelijk een RI&E. Zo voldoet u aan de arbowetgeving en zorgt u voor een duurzame inzetbaarheid van uw personeel.

Audit op risico’s

Tenslotte kunnen risico-inventarisaties weer worden opgehaald bij de uitvoering van een audit. Zo kunnen risico’s worden ingelezen met de bijbehorende preventieve maatregelen, zodat deze kunnen worden gecheckt op effectiviteit. De (PDCA) cirkel is hiermee rond. Ook kunt u bij het melden van incidenten een oorzaak- of risicoanalyse uitvoeren.

Een check op een bestaande risicoanalyse met betrekking tot dat risico kan handig zijn! Dit is al bij veel bedrijven in gebruik op basis van onze software module WebForms.

Wat vinden klanten van onze software voor risicomanagement?

‘Eenvoudige weergave van risicoregistratie is een must’, aldus Jeroen Nieuwenhuis, QESH manager bij HP Valves. ‘In één oogopslag moet duidelijk zijn hoe groot een risico is, welke maatregelen zijn getroffen en waaraan gewerkt moet worden.’

Lees de klantcase
logo HP Valves transparant

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact

red wire mobile red wire small red wire big