Risicomanagement

Risicomanagement vormt één van de pijlers van een effectief Kwaliteitsmanagementsysteem. In de praktijk zien we met regelmaat dat organisaties een risicoanalyse verwerken in bijvoorbeeld MS-Excel. Om vanuit zo’n analyse tot een goede samenhang te komen met het kwaliteitsmanagement systeem is een uitdaging. Juist die samenhang - “met risicomanagement een goede basis neer kunnen leggen voor het kwaliteitsmanagementsysteem” - zien wij als een uitdaging.

Risico-inventarisatie

Het start met het maken van de risico-inventarisatie. Daarbij benoemt u welke risico’s of gevaren u binnen uw bedrijfsvoering waarneemt en legt deze rechtsreeks in de applicatie vast. Vervolgens registreert u, bijvoorbeeld op basis van een brainstormsessie, de bijbehorende oorzaken, gevolgen, maatregelen en risicoscores.

ManualMaster genereert voor de betrokkenen een interactief grafisch overzicht van alle risico’s in uw organisatie. Hierin kunt u filteren en sorteren op een specifiek (type) risico met bijbehorende oorzaken, gevolgen, maatregelen en risicoscores. In een oogopslag heeft u zicht op bijvoorbeeld alle risico’s voor een bepaalde activiteit of stap in een proces.

Omdat risicomanagement geïntegreerd is in uw kwaliteitsmanagement systeem kunt u bij het raadplegen van een proces of werkbeschrijving direct de daaraan gekoppelde risico’s zien met alle bijbehorende informatie.

Risicobeoordeling

De beoordeling of weging van uw risico’s kunt u zelf inrichten, waarbij u kunt kiezen voor een configuratie op basis van verschillende bekende methodes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Ernst x Waarschijnlijkheid of Kans x Impact x Detectie.

Onze ervaring is dat de neiging om te willen kwantificeren kan leiden tot een gevoel van schijnveiligheid. In de praktijk komen we dan ook vaak situaties tegen waarbij de score (bijvoorbeeld Kans x Impact) niet overeenstemt met het gevoel. Het gevoel gaat in onze ogen altijd voor. Om die reden biedt ManualMaster, naast de mogelijkheid om de score te kwantificeren, ook de mogelijkhet om te scoren op gevoel (een gevoelswaarde: duimpje omhoog of omlaag of een smiley).

De koppelingen

De kracht van risicomanagement in ManualMaster ligt in de integratie met de verschillende onderdelen van uw kwaliteitssysteem.

Risico’s kunnen worden gekoppeld aan documenten, processen en activiteiten (processtappen). Risico-inventarisaties vormen zo een geheel met uw processen en maken iedere medewerker bewust van kansen en bedreigingen.

Iedere persoon met toegangsrechten in het systeem kan een proces visueel raadplegen en per stap in een proces het actuele risico (laatste versie) inzien. Een risico kan in meerdere stappen/activiteiten in een proces voorkomen, maar hoeft niet in elke stap dezelfde kans van optreden te hebben. U krijgt inzichtelijk dat een risico toe- of afneemt gedurende een proces. Ook kunt u in het proces zogenaamde kritische controlepunten (CCP) vastleggen.

Naast het koppelen van risico’s aan processen en activiteiten, kunnen we de risicobeperkende maatregelen koppelen aan procedures, instructies, rapporten, checklists of video’s. Met één muisklik wordt alle informatie bij een maatregel inzichtelijk en ManualMaster bewaakt dat u altijd de enige juiste, goedkeurde versies ziet.

Audit op risico’s

Tenslotte kunnen risico-inventarisaties weer worden opgehaald bij de uitvoering van een audit. Zo kunnen risico’s worden ingelezen met de bijhorende preventieve maatregelen, zodat deze kunnen worden gecheckt op effectiviteit. De (PDCA) cirkel is hiermee weer rond. Ook kunt u bij het melden van incidenten een oorzaak- of risicoanalyse uitvoeren.

Een check op een bestaande risicoanalyse m.b.t. dat risico, kan handig zijn! Dit is al bij veel bedrijven in gebruik op basis van onze software module Webforms.

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact