Skip to main content

Voor wie doen we dit eigenlijk allemaal?

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze software voor kwaliteitsmanagement is dat iedereen op het juiste moment, over de juiste informatie moet beschikken die nodig is om te kunnen werken. Iedere stakeholder binnen en buiten uw organisatie heeft zijn eigen kijk op de organisatie.
Dat betekent dat een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) vanuit meerdere perspectieven opgebouwd moet worden. Helaas zien we in de praktijk vaak anders en wordt er gekozen voor één perspectief, namelijk dat van de kwaliteitsafdeling. Het resultaat is dat veel stakeholders niet geïnteresseerd zijn, of geen belang hebben bij raadpleging van het KMS. Dat is een gemiste kans.

Zicht op uw bedrijfsvoering

Het maakt verschil of een externe auditor naar documenten kijkt of een medewerker die aan een productielijn in de fabriek staat.

stakeholders

Een voorbeeld:

Externe auditor

Zoekt bewijsvoering van de beheersing van risico’s in de bedrijfsprocessen en kijkt vooral of de borging op voldoende niveau is.

Ervaren operator

Heeft zijn of haar werkinstructies misschien niet echt nodig, maar bijvoorbeeld wel digitale formulieren waarmee je meldingen doet van geconstateerde afwijkingen.

Kwaliteitsmanager

Heeft overzicht over het geheel nodig, waarmee inzicht verkregen kan worden in de status waarin documenten zich bevinden. Denk aan de voortgang van aanpassingen, review van documenten, autorisatie etc.

Kortom ieder heeft zijn eigen ‘view’. Met onze software voor kwaliteitsmanagement is het mogelijk om aan te geven wat iemand moet kunnen zien om zijn of haar werk te kunnen doen en wat iemand mag zien van de rest van het systeem als hij of zij daar interesse in heeft.

De juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment

De juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment is een prima basis voor een inzichtelijke bedrijfsvoering en kwalitatief goede uitvoering van zaken. Maak uw kwaliteitsmanagementsysteem de moeite waard om te gebruiken!

Verhalen uit de praktijk

Onze klanten

Wat kunt u met onze software?

Contact

red wire mobile red wire small red wire big