Skip to main content

Techniek & beveiliging

Beveiliging, privacy en techniek

ManualMaster haalt alles uit de kast om goede en veilige software te ontwikkelen. Software die aansluit bij de gebruiker van nu en voldoet aan alle normen. We weten waar het mis kan gaan op het gebied van beveiliging en welke valkuilen er op de loer liggen.

Het ontwikkelen van software is een complex proces en in de loop van de jaren is er veel veranderd. Waar een programmeur vroeger alleen maar rekening hoefde te houden met de wensen van de eindgebruiker, spelen nu factoren mee zoals beveiliging en privacy. Ook interactie met andere programma’s, ondersteuning van verschillende devices, zoals PC, laptop of het mobiel kunnen werken met telefoon en tablet drukken hun stempel.

Ons uitgangspunt is dat elke toevoeging of aanpassing aan onze software alle gebruikers moet kunnen bedienen. Dat maakt het proces complex en uitdagend. Wat de ene gebruiker graag wil, wil de ander net even iets anders. Aan ons de mooie taak om dit alles te vertalen in bruikbare programmaonderdelen.

Als basis voor de ontwikkeling van ManualMaster is gekozen voor het Microsoft platform. Dankzij beproefde componenten als het Microsoft .Net Framework en Microsoft Office zijn we in staat om robuuste, eigentijdse software te leveren. De software werkt integraal samen met MS-Word, -Excel en -Visio, wat een groot gebruiksgemak oplevert voor beheerders van het kwaliteitsmanagementsysteem omdat zij deze producten al ‘gewend’ zijn. Importeren van bestaande teksten of processen wordt hierdoor eenvoudig en zo kan na de start van een project snel een volledige implementatie plaatsvinden.

Authenticatie

De huidige maatschappij vraagt om een sterke focus op beveiliging. Zeker nu steeds meer systemen en platforms worden ontsloten voor het internet en vanuit de cloud worden aangeboden, gaat onze aandacht voor een groot deel naar de veiligheidsaspecten die dat met zich meebrengt.
Zo zijn er in ManualMaster tal van voorzieningen ingebouwd om aan te haken bij algemeen gebruikte authenticatie systemen, zoals de Active Directory van Microsoft, SAML idp-provider of OAuth. Dankzij onze koppelingen kunnen gebruikers zich op een voor hen al vertrouwde manier veilig aanmelden. Uiteraard is het dataverkeer dat tussen de verschillende softwarecomponenten (client, browser, service, database, etc) loopt goed afgeschermd, zodat buitenstaanders onmogelijk kunnen meelezen.

Compliancy

Door regelmatig pentest (penetratie test) op de ManualMaster software uit te voeren laten we experts op het gebied van IT- en softwarebeveiliging controleren of onze software het juiste beveiligingsniveau blijft behouden.

Alle door ons in de software opgenomen beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat u ten aanzien van een AVG of ISO27001 geen tekortkomingen zult aantreffen.

De ManualMaster organisatie

Ook wij als organisatie houden onze beveiliging en privacy consciëntieus in de gaten. Wij zijn erg zuinig op onze eigen data en die van onze klanten als het gaat om uw ManualMaster systeem en persoonsgegevens. Om dit te waarborgen gaan we graag een Verwerkersovereenkomst met u aan. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en die van uw collega’s staat beschreven in de privacyverklaring op deze website.

De informatiebeveiliging binnen ons bedrijf beheersen wij aan de hand van de ISO27001 norm. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw en onze data veilig is en blijft.

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden rondom beveiliging van de ManualMaster software, de ManualMasterCloud of de manier waarop wij de data binnen onze organisatie beveiligen, neem gerust contact met ons op.

Verhalen uit de praktijk

Onze klanten

Wat kunt u met onze software?

Contact

red wire mobile red wire small red wire big