Skip to main content

ManualMaster en MVO

Cruciaal onderdeel van de levering van kwalitatief hoogwaardige diensten is het nemen van verantwoordelijkheid. Voor het welzijn van iedereen die betrokken is bij ManualMaster, voor onze rol binnen de maatschappij, en voor onze plek op de planeet. Wij streven naar een maatschappelijk verantwoordelijke bedrijfsvoering en leggen u graag uit welke stappen wij hiertoe zetten. Zo weet u precies wat u aan ons heeft.

Duurzaam ondernemen

Wij raakten tijdens het ManualMaster Congres in 2021 geïnspireerd door het verhaal van Raimon Loman over verduurzaming in de planten- en bloemensector. Zijn betoog en inzichten hebben ons doen afvragen hoe ManualMaster kan bijdragen aan een circulaire economie en CO2-footprint reductie. Hoe en waar hebben wij invloed op duurzamer en zorgvuldiger omgaan met grondstoffen, natuur en mensen?

Vanuit de begeleiding van twee Business Innovation stagiaires van de Avans Hogeschool in Den Bosch, Eline en Gitte, kregen wij inzicht in onze huidige stand van zaken. Hoe duurzaam is onze organisatie en hoe kunnen wij op korte termijn stappen zetten om hierin te verbeteren? Tijdens dit onderzoek zijn zowel onze collega’s als onze klanten en een paar leveranciers benaderd. Zo ontstond een totaalbeeld. En wat bleek? Er valt voor ons veel te winnen. Met name in het kader van (digitale) consults.

Hybride consultants

De pandemie heeft van iedereen veel gevraagd, maar heeft ons ook lessen geleerd. We vonden bevestiging in de waarde van online contacten naast het elkaar in levende lijve ontmoeten. Een juiste balans tussen deze contactvormen leidt tot de beste resultaten. Het werkt goed om het eerste en het laatste consult van een project bij u op locatie te laten plaatsvinden. Daartussen vinden online consults plaats. Deze blijken efficiënt te werken: de consultant gaat na kort overleg aan de slag met uw systeem, terwijl u rustig doorwerkt. Tussendoor vindt regelmatig terugkoppeling plaats over de implementatie.
Deze manier van werken zetten we door. Daarbij wordt de balans tussen duurzaamheid en werkplezier scherp in het oog gehouden. Een balans waarbij de binding met u als klant en het verminderen van het hectische en vervuilende woon-werkverkeer de nieuwe standaard is.

De auto’s van de ManualMaster consultants hebben in Coronajaren 2020 en 2021 zo’n 18.000 kilo minder CO2 uitgestoten door uw medewerking aan online consults. Dat is het equivalent van 720 bomen qua CO2 opname

Elektrisch rijden

Verder stimuleren wij onze collega’s die geregeld op de weg zitten om een elektrische auto te leasen. Dit doen wij door drempels weg te nemen, zoals de installatie van een oplaadpunt aan huis en het bieden van de mogelijkheid om een benzine auto te huren wanneer men op vakantie wil met bijvoorbeeld een caravan.

Diversiteit en verbinding binnen- en buitenshuis


De Bank van Noppes

Fred Vahlkamp, medeoprichter van ManualMaster, is naast zijn werk voor ManualMaster initiatiefnemer van De Bank van Noppes. Deze inspirerende locatie in het hart van Gorinchem is een maatschappelijk initiatief voor ontmoeting, werken, vergaderen, koken, wonen en verbinding. Dit alles onder het motto “Ruimte voor Elkaar”.
Voor de één is De Bank van Noppes een thuis. Voor de ander een ruimte waar kan worden bijgepraat over zaken die hem, haar, het bedrijf, de vereniging of organisatie bezighouden. De verschillende werk en vergaderruimtes in de bank vormen samen met de schitterende stadstuin en de rijk uitgeruste keuken een oase van inspiratie en rust in het levendige Gorinchem met zijn gezellige terrassen, eetgelegenheden, winkel- en uitgaansgebied binnen de mooiste vestingwallen van Nederland.
Wil je voorafgaand aan je vergadering, training of teamuitje in Gorinchem een korte introductie over het unieke woon-zorg concept dat in de bank is gecreëerd, stel de vraag gerust. Wilt u gebruik maken van de bank? Dat kan. Neem hiervoor contact op met De Bank van Noppes.
Veel particulieren, organisaties en bedrijven gingen u voor.

De Bank van Noppes

De Kleine Wereld

Leerlingen van De Kleine Wereld verzorgen tijdens onze kennisevents en congressen maaltijden, lunches, versnaperingen en hospitality-activiteiten. De Kleine Wereld in Gorinchem is een school voor zeer moeilijk lerenden in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Met dit initiatief worden de leerlingen direct betrokken bij alledaagse gebeurtenissen in de maatschappij. Het onderwijs van De Kleine Wereld gaat uit van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen.
De school heeft het vignet Gezonde School behaald. Dit vignet laat zien dat De Kleine Wereld voldoet aan de kwaliteitscriteria opgesteld door deskundigen. De school zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én er is aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Drukkerij De Hoop

Voor ons drukwerk maken we geregeld gebruik van de diensten van De Hoop Drukkerij, onderdeel van ggz-instelling De Hoop. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven.
De drukkerij realiseert zich dat we zuinig moeten zijn op mensen en onze aarde. Milieuzorg is dan ook een belangrijk deel van hun bedrijfsvoering, wat blijkt uit het exclusieve gebruik van FSC®-gecertificeerde inkt op plantbasis. Al meer dan tien jaar produceert De Hoop alcoholvrij drukwerk en is daarmee koploper in de branche.

Ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in sneltreinvaart op. We vinden het belangrijk om hierover in contact te zijn met onze klanten en relaties. We doen dat onder andere door het organiseren van kennisevents als onze Quality Pop-Ups, congressen en Co-Labs

Kennis delen

Ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in sneltreinvaart op. We vinden het belangrijk om hierover in contact te zijn met onze klanten en relaties. We doen dat onder andere door het organiseren van kennisevents als onze Quality Pop-Ups, congressen en Co-Labs. We willen daarmee ontmoetingsplaatsen creëren voor kwaliteitsexperts uit verschillende branches: van zorg tot voeding, van industrie, chemie en laboratoria tot overheid. Tijdens de events en Co-Labs worden kennis en ervaring met elkaar gedeeld, zowel vanuit experts richting de bezoekers, als tussen de deelnemers onderling. Zo worden nieuwe ideeën geboren en ontstaan er nieuwe banden tussen professionals van verschillende organisaties die vergelijkbare doelen nastreven, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid. De thema’s die tijdens zulke evenementen aan de orde komen, reiken dan ook verder dan kwaliteitsmanagement. De zorg voor mens, maatschappij en planeet nemen een centrale plaats in.

Quality Pop-Up

Het ManualMaster-team

Als je allemaal op elkaar lijkt en de neuzen staan één kant op, dan zie je niet wat er achter je gebeurt. Ons team is heel divers. Het komt dat? Omdat wij er niet op sturen maar iedereen op waarde schatten. En of je dan man of vrouw bent, jong, iets in het midden of dat je gewoon al een jaartje langer meegaat, in een god gelooft of in helemaal niets, vluchteling bent, wit of gekleurd of gewoon kleurrijk geaard, het doet er niet toe. Het helpt zeker als je favoriete voetbalclub met een hoofdletter A begint, maar dat is logisch. Verder letten we niet op dit soort persoonlijke kenmerken en blijkt diversiteit gewoon te ontstaan.
We helpen graag mee met het voorbereiden van de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt, en hebben tijdens vrijwel ieder semester plaats voor 1 of meerdere stagiairs. ManualMaster is een erkend leerbedrijf voor verschillende Mbo-opleidingen.

teamspirit

Teamspirit

Ambitie

Je zou bijna door de bomen het bos niet meer zien na zo’n opsomming. Toch hebben we nog een ambitie, aangereikt door de genoemde stagiaires, Eline en Gitte. Wij hebben een plan. Dat vraagt wel één en ander van ons en van onze directe fysieke omgeving. We gaan dus eerst nog op onderzoek uit en dan vertellen we weer meer, want we zijn er al trots op voordat we überhaupt iets gedaan hebben.

Wat zijn uw behaalde doelen of ambitieuze plannen?

Als u het leuk vindt om uw verhaal te delen, stellen wij dat zeer op prijs. Inzendingen nemen we op onder dit artikel en als u het leuk vindt en de tekst leent zich er voor, dan nemen we het zeker een keer mee in een nieuwsbrief! We horen graag van u!

red wire mobile red wire small red wire big