Incidentmanagement

Incidenten: van een klein ongelukje tot rampen, iedere organisatie heeft ermee te maken. Zaken als ongevallen zonder of met verwondingen, fouten, fraude, datalek, cyberaanvallen, gevaarlijke situaties, bejegening, schades enzovoorts. De melding van een incident is nog maar het begin. Het opvolgen en oplossen van incidenten door de juiste mensen binnen de gestelde tijd is een uitdaging. Het signaleren van trends zodat er op de juiste onderdelen geschakeld kan worden is tijdrovend en vaak ontbreekt een overzicht van alle afgeronde en lopende incidenten en acties. Met ManualMaster wordt dit alles gestroomlijnd in een geïntegreerd gebruiksvriendelijk incidentmanagementsysteem. U verkort de reactietijd op incidenten, alle belanghebbenden blijven op de hoogte en u verhoogt het vermogen om snel in te grijpen.

Meldingsbereidheid

Een cultuur creëren waarin het melden van incidenten wordt aangemoedigd? Makkelijk een incident melden op uw mobiele telefoon, tablet of PC?

ManualMaster biedt eenvoudige tools die de meldingsbereidheid van uw werknemers vergroot. Door precies de informatie te tonen die nodig is, wordt het makkelijk om incidenten te melden. Geen overbodige ballast en geen overbodige handelingen. Het melden van incidenten wordt uitnodigend, efficiënt en werknemers ‘volgen’ automatisch hoe de melding wordt opgepakt en afgehandeld.

Maurice de Caluwe, AmbulanceZorg Limburg-Noord

'Met ManualMaster WebForms neemt meldingsbereidheid toe'

Geen voorgebakken systeem

ManualMaster past zich aan naar uw organisatie. U past de digitale meldingsformulieren geheel naar eigen wens aan met verschillende beschikbare vraagtypen, uw eigen lay-out en met uw eigen thermologie. Maak gebruik van incidentcategorieën & -prioriteiten en voorzie het systeem van logica zoals afdelings- of functiegerichte vragen.

Door koppelingen met andere systemen kunt u gegevens ophalen zoals klant-, leveranciers-, of productinformatie. Uw incidentmelding krijgt de vorm, inhoud en intelligentie die aanlsuit bij uw situatie. Met als gevolg:

  • Herkenbare incidentmelding
  • Eliminatie van dubbel, foutgevoelig of onnodig werk
  • Verhoogde meldingsbereidheid
  • Efficiëntie

Workflow

Geen incident(afhandeling) is gelijk. Met ManualMaster worden de incidentmeldingen, afhankelijk van het type (of bijvoorbeeld de prioriteit) automatisch bij de juiste persoon afgeleverd. Notificaties via e-mail met inhoudelijke incidentinformatie, worden gestuurd naar actiehouder, melder en/of verantwoordelijke(n). Afhankelijk van de keuzes in het incidentmeldingsproces kan er een onderzoek (root cause) worden toegevoegd, een risicoanalyse worden uitgevoerd, documentatie worden aangepast en kunnen er acties (CAPA’s) worden gekoppeld. Uiteraard is ook de check op effectiviteit mogelijk, waarmee de PDCA afgerond wordt.

U bespaart tijd, voorkomt fouten en verhoogt de efficiëntie. Met ManualMaster krijgt u controle over kritische gebeurtenissen.

Rapportage

Alle data uit uw incidentregistratie is tekstueel en grafisch beschikbaar. ManualMaster geeft uw organisatie 24/7 toegang tot de analysetools die medewerkers nodig hebben om sneller en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Met onze eenvoudige filters beantwoordt u ingewikkelde vragen in slechts een paar klikken. Bijvoorbeeld alle incidenten die langer dan een week openstaan, of alle kritische incidenten van dit jaar. Uiteraard wordt alleen die data getoond waarvoor de medewerker leesrechten heeft verkregen.

In grafische rapportages wordt de actuele data getoond en afgezet tegen uw doelstellingen en marges. Bekijk uw incidentgegevens, voer effectieve analyses uit en maak impactvolle rapporten die direct kunnen worden toegepast in uw managementreview.

Integratie

ManualMaster brengt al uw kwaliteitsprocessen samen op één plek. Integratie is bijvoorbeeld mogelijk door direct vanuit een proces (flowchart) door te klikken naar de incidentregistratie. Risicoinventarisaties kunnen worden meegenomen in het incidentmanagement en in rapportages kan de data van incidenten worden gecombineerd met andere data uit ManualMaster. Integratie voorkomt dubbel werk, handwerk en fouten.

Uw incidentmanagement wordt efficiënter door te integreren, de workflow te automatiseren en informatie over kwaliteitssystemen te beheren in één enkele bron.

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact