Skip to main content

Software voor effectief afwijkingenbeheer

Afwijkingenbeheer is het bijhouden en opvolgen van afwijkingen, fouten, tekortkomingen, non-conformiteiten en deviaties. Dit vormt wel een essentieel onderdeel van een effectief kwaliteitssysteem, en is dus essentieel voor continue kwaliteitsverbetering.
Gelukkig behoren handmatige acties om gegevens te verzamelen, omslachtige e-mailwisselingen en vele uren om rapportages samen te stellen met ManualMaster tot het verleden. Met onze slimme software voor afwijkingenbeheer digitaliseert u alle relevante processen, zodat u tijdwinst boekt, de transparantie verhoogt en sneller kunt reageren.

Vraag een demo aan

Wat zijn afwijkingen?

Wat is deviatie, wat is afwijken, en wat is non-conformiteit? Het zijn relevante vragen, die helaas lastig concreet te beantwoorden zijn. Dit komt doordat de richtlijnen en normen per organisatie verschillen, en de definitie van een afwijking of deviatie dus ook. Veel voorkomende voorbeelden zijn een verandering, onvolkomenheid, deviatie van de norm, onregelmatigheid of storing. Wanneer alles volgens de normen verloopt, spreken we van conformiteit. Is er een afwijking, dan is er sprake van non-conformiteit. 

Zoals gezegd gaat elke organisatie hier op een andere manier mee om. Daarom houdt ManualMaster uw huidige werkwijze in stand, maar helpt de software wel om het proces te stroomlijnen. Zo voorkomt u verspilling van tijd en een gebrek aan overzicht, en loopt u niet meer achter de feiten aan.

Afwijkingen moeiteloos vastleggen

Met ManualMaster kunt u afwijkingen moeiteloos vastleggen. U kunt deviaties registreren met een mobiele telefoon, tablet of gewoon van achter uw laptop of desktop. Afhankelijk van de situatie komen de juiste invulvelden automatisch naar voren.

Ook een foto toevoegen met uw mobiele apparaat is een fluitje van een cent. Doordat iedere medewerker afwijkingen zeer eenvoudig kan registreren, zult u zien dat er meer afwijkingen vastgelegd worden. Deze waardevolle informatie kunt u gebruiken om uw bedrijfsvoering verder verbeteren.

Beheer afwijkingen snel en efficiënt

Sommige afwijkingen kunnen snel afgehandeld worden. Vaak vraagt een afwijking echter om een onmiddellijke correctieve actie, moet er een root cause analyse plaatsvinden, worden de CAPA’s uitgezet, wordt er een risicoanalyse gedaan of gaat het geheel een management of change proces in.

Hoe uitgebreider de workflow is, hoe meer tijd u bespaart. ManualMaster zorgt immers voor een digitale opvolging van alle vereiste stappen en stuurt automatisch notificaties naar de juiste stakeholders. Dit is niet alleen efficiënt, maar u heeft direct een volgbaar systeem zodat achteraf aan te tonen is wie, wat, wanneer heeft gedaan.

Toegang en rapportage

In ManualMaster heeft u organisatiebreed, 24/7 toegang tot het afwijkingenbeheer. De integratie met kwaliteitsprocessen zoals documentwijzigingen, compliance, taken & acties en risicoanalyses is eenvoudig gemaakt.

De software ondersteunt grafische en visuele weergaven van statistieken, rapporten en trends om een volledig beeld te krijgen van het afwijkingenbeheer. U houdt de controle, kan tijdig ingrijpen en voorkomt zo afwijkingen in de toekomst.

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact

red wire mobile red wire small red wire big