Afwijkingenbeheer

Afwijkingen, fouten, tekortkomingen, non-conformiteiten, deviaties, ze vormen een essentieel onderdeel van de continue kwaliteitsverbetering. Handmatige acties om gegevens te verzamelen, omslachtige e-mail uitwisselingen en vele uren om rapportages samen te stellen behoren met ManualMaster tot het verleden. Digitaliseer en bereik tijdwinst, transparantie en verhoog het vermogen om snel te reageren.

Uw werkwijze

Een ‘Afwijking’ kan zoveel betekenen als een verandering, onvolkomenheid, deviatie van de norm, onregelmatigheid of storing. Elke organisatie gaat hier weer op een andere manier mee om. ManualMaster houdt uw huidige werkwijze in stand, maar met onze software ruimt u verspilling van tijd, geen overzicht en het achter de feiten aan lopen uit de weg.

Moeiteloos vastleggen

Op een mobiele telefoon, met een tablet of gewoon achter uw laptop kan een afwijking gemakkelijk geregistreerd worden. Afhankelijk van de situatie komen de juiste invulvelden naar voren.

Een foto toevoegen met uw mobiele apparaat is een fluitje van een cent. Doordat iedere medewerker zeer eenvoudig een registratie kan doen, zult u zien dat er vaker afwijkingen vastgelegd worden.

Afwijkingen beheer

Sommige afwijkingen kunnen snel afgehandeld worden. Vaak vraagt een afwijking om een onmiddellijke correctieve actie, moet er een root cause analyse plaatsvinden, worden de CAPA’s uitgezet, wordt er een risicoanalyse gedaan of gaat het geheel een management of change proces in.

Hoe uitgebreider de workflow is, hoe meer tijd u bespaart. ManualMaster zorgt immers voor een digitale opvolging van alle vereiste stappen en stuurt automatisch notificaties naar de juiste stakeholders. Dit is niet alleen efficiënt, maar u heeft direct een volgbaar systeem zodat achteraf aan te tonen is wie, wat, wanneer heeft gedaan.

Toegang en rapportage

In ManualMaster heeft u organisatie breed, 24/7 toegang tot het afwijkingenbeheer. De integratie met kwaliteitsprocessen zoals documentwijzigingen, compliance, taken & acties en risicoanalyses is eenvoudig gemaakt.

De software ondersteunt grafische en visuele weergaven van statistieken, rapporten en trends om een volledig beeld te krijgen van het afwijkingenbeheer. U houdt de controle, kan tijdig ingrijpen en voorkomt zo afwijkingen in de toekomst.

Onze klanten

Verhalen uit de praktijk

Academy

Contact