Skip to main content

Dr. Menno Blaauw: ‘Risicomanagement van ManualMaster is een tool die we goed kunnen gebruiken’

Dr. Menno Blaauw werkt als programma manager van het Integraal Management Systeem bij het Reactor Instituut Delft. Hij volgde de cursus Risicomanagement – de nieuwe functionaliteit van ManualMaster, onze software voor kwaliteitsmanagement.

De onderzoeksreactor waarmee Menno Blaauw werkt, valt onder de kernenergiewet. De wet stelt onder meer  als eis dat een reactor wordt bedreven onder een deugdelijk kwaliteitssysteem met het oog op veiligheid en risico’s.

Het Reactor Instituut Delft zet ManualMaster in voor documentbeheer en binnenkort ook voor risicomanagement.

Wat deed u besluiten mee te doen aan de cursus Risicomanagement?
De nieuwe normen. ISO 17025:2017 bijvoorbeeld, schrijft voor dat je op allerlei fronten risicoanalyses moet uitvoeren. De uitbreiding van ManualMaster met de functionaliteit Risicomanagement maakte me nieuwsgierig. Wat kun je er mee? En voldoet het aan wat wij willen en moeten doen?

Hoe heeft u de cursus ervaren?
De cursus werd praktisch 1 op 1 gegeven omdat ik die dag de enige externe cursist was. Dus het verliep vlot. Ik heb een heel goed beeld gekregen van wat de bedoeling is en wat je met Risicomanagement kunt. Het is een tool, die we heel goed kunnen gebruiken. De opgedane kennis heb ik nog niet in praktijk kunnen brengen omdat het wachten is op de nieuwe versie van ManualMaster Starling.

Hoe verliep de kennisoverdracht in de cursus?
Heel effectief. Zoals dat gaat met 1 op 1 onderwijs…

Wat heeft de cursus u opgeleverd?
Inzicht in wat ManualMaster kan en dat het een tool is die we goed kunnen gebruiken.

Hoe beoordeelt u de functionaliteit Risicomanagement?
Je kunt Risico’s koppelen aan documenten maar het kan ook fijnmaziger als je dat zou willen. Dan koppel je de risico’s aan processtappen. Dat lijkt mij veel werk. Wij kiezen er dan ook in eerste instantie voor om de risico’s te koppelen op documentniveau. Daarmee borg ik dat het geen gescheiden systemen zijn. Vanuit een document kan ik direct de betrokken risico’s zien en vice versa.

Wat gaat de functionaliteit Risicomanagement uw organisatie opleveren?
Dat we kunnen voldoen aan de normen die worden gesteld.

Als u de cursus een cijfer moeten geven, wat wordt het dan?
Een 9, zeer goed.

Wat sprong er wat u betreft uit?
Aan het eind van de training hebben we een brainstormsessie gehouden over een aspect van mijn organisatie. Dat was heel nuttig. Je ervaart aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe zo’n sessie in de praktijk verloopt en je krijgt goed inzicht in de overwegingen die dan naar boven komen.

Beveelt u kwaliteitsspecialisten de cursus aan?
Ja.

geschreven door Ad Killian

red wire mobile red wire small red wire big