Skip to main content

Duurzaamheid en de toekomst van kwaliteit

Wat brengt de toekomst kwaliteitsmanagement? Welke nieuwe ontwikkelingen staan ons te wachten? En hoe kan de kwaliteitswereld daar nu al op voorsorteren? Met ons lustrumcongres probeerden we daar antwoorden op te vinden.

Aan de hand van lezingen en presentaties over duurzaamheid, het herijken van hoe we met onze planeet moeten omgaan, robotica en Artificial Intelligence (AI) verkenden ruim 150 kwaliteitsprofessionals nieuwe werelden. Deels live vanuit het Gorinchemse theater Peeriscoop, deels online vanaf de eigen werkplek. Het hybride event ontwikkelde zich in de ogen van de deelnemers tot een ‘succesvolle’ en ‘inspirerende’ lancering.

De drie keynote sprekers André Kuipers, Raimon Loman en Mirko Vaars.

Zonder duurzaamheid, geen toekomst

‘Duurzaamheid zal ons leven meer en meer gaan bepalen. Want zonder duurzaamheid, geen toekomst’, zo hield Raimon Loman van de Dutch Flower Group (DFG) de congresgangers voor. Daarbij zullen we ons één ding goed moeten realiseren, zo benadrukten alle sprekers: om alle neuzen dezelfde richting in te krijgen, hebben we elkaar nodig. Op eigen houtje gaat het niet lukken om mens en maatschappij duurzaam-minded te krijgen.
Om die reden heeft de DFG verschillende samenwerkingsverbanden in het leven geroepen waaronder het  Floriculture Sustainability Initiative (FSI) (https://www.fsi2025.com) waarbij inmiddels 70 organisaties zijn aangesloten. Gezamenlijk trekken ketenpartners ten strijde tegen klimaatverandering en maken zich sterk voor het bewuster omgaan met energie, water en grondstoffen. FSI richt met name op CO₂- en footprint reductie.

Raimon: ‘Het is mooi te zien dat ondanks dat we steeds hogere eisen aan ons zelf stellen, zich steeds meer leden bij FSI aansluiten.’ DFG verweeft duurzaamheid niet alleen in haar productie maar ook in zaken als personeelsbeleid en charitatieve projecten. Er wordt geïnvesteerd in projecten waarbij duurzaamheid ook nog eens geld oplevert, door bijvoorbeeld restafval zoals plastic en groen snij-afval te verkopen waarmee nieuwe producten ontwikkeld kunnen worden. Intussen kijkt DFG met haar duurzaamheidprojecten naar mogelijkheden tot samenwerking met de groente- en fruitsector.

Ambassadeurs van de aarde

André Kuipers, astronaut en ambassadeur van de aarde, benadrukte het belang van samenwerking en ruimtevaart technologie voor een duurzame toekomst van onze planeet met zijn SpaceBuzz-project. Schooljeugd wordt met de SpaceBuzz-raket virtueel de ruimte in gelanceerd om te ervaren hoe de aarde er vanuit de kosmos uit ziet. Doel van het project is dat de jongeren zich als ambassadeurs van de aarde gaan inzetten en zorgdragen voor een duurzame toekomst.

André: ‘De ruimtereis confronteert jongeren met de kwetsbaarheid van de aarde ten opzichte van het oneindige en onherbergzame universum. Zo ontstaat inzicht in milieuproblematiek als ontbossing, vervuiling en opwarming en in wat nodig is om de kwaliteit van het leven op aarde op peil te houden.’

Raakvlakken met kwaliteitsmanagement

‘De impact van de ruimtevaarttechniek op de kwaliteit van ons leven is enorm,’ aldus de tweevoudig ruimtevaarder. ‘Ze wordt overal ingezet: van autoindustrie tot landbouw. Via de satellieten communiceren we wereldwijd, observeren we de aarde, volgen we weer en klimaat, zien we hoe onze gewassen groeien, bepalen we de juiste de tijd om te oogsten, signaleren we ontbossing en luchtvervuiling en checken we de veiligheid van onze rivier- en zeedijken.
Technieken die in de ruimte worden ontwikkeld leveren een bijdrage aan de oplossing voor de plastic soep die de wereldzeeën onleefbaar maakt. Daarnaast hebben we er producten als de kruimeldief, de computermuis en brandwerende materialen aan te danken en we kunnen er allerlei ziektes mee monitoren.’

Tijdens de presentatie van André zullen sommige QA-managers zich een ruimtevaarder hebben gewaand, want omgaan met risico’s, de meetbaarheid van problemen, procedures kunnen vinden en lezen en kwaliteitsbewaking zijn raakvlakken die ruimtevaarttechnologie deelt met kwaliteitsmanagement.

Sfeerbeelden van het congres.

Wereld te winnen voor kwaliteitsprofessionals

De stap van ruimtevaarttechnologie naar robotica en Artificial Intelligence (AI) is slechts ‘a small step for man, a giant leap for mankind’. ‘Door technologie slim te implementeren is er voor de kwaliteitsprofessionals een wereld te winnen’, zegt Mirko Vaars van onderzoeks- en prototyping studio Bit. Mirko bouwt aan onze toekomst door prototypes te maken van nieuwe hardware, software, robotica en AI. Hij liet de kwaliteitsprofessionals zien waar kansen en mogelijkheden liggen om de kwaliteit en duurzaamheid binnen productie, procedures en HR te verbeteren.
Het omzetten van (gesproken) tekst naar opdracht, of van tekst naar videobeeld en het samenvatten of bundelen van teksten verruimen de mogelijkheden van kwaliteitsbewakers en verkleinen de kans op het maken van fouten. ‘Met AI wordt documentmanagement naar een volgend niveau getild door het professioneler en efficiënter te maken’, aldus Mirko.

Bijdragen aan efficiënt kwaliteitsmanagement en duurzame organisaties

Ook de ontwikkeling van ManualMaster als software voor kwaliteitsmanagement, staat niet stil en is geënt op het leveren van een bijdrage aan een duurzame wereld. In de Co-Labs die deel uitmaken van de ManualMaster Academy komen kwaliteitsprofessionals bij elkaar om hun kennis en ervaring te delen. Het vormt een van de pijlers van onze organisatie. Nadenken over een beter leef- en werkmilieu, resulteert in nieuwe functionaliteiten binnen onze producten.

Accountmanagers Gido de Stigter, Stephan Jiskoot en Steven van Dasler demonstreerden hoe software-functionaliteiten als Risicomanagement, Documentmanagement en Q-Learning (leren vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem) bijdragen aan efficiënt kwaliteitsmanagement en duurzame organisaties.

‘Kwaliteitswereld samengevat in een congres’

‘Er wordt hier heel goed nagedacht over wat leeft in kwaliteitsland. De kwaliteitswereld wordt in een event als dit samengevat’, concludeerde Patrick Krebbekx, directeur bij Jonker & Schut na afloop van het congres. ‘Het is zoals bijna elk jaar een verrassing wat hier wordt neergezet. Elk thema slaat de spijker op de kop. Dat weet ManualMaster heel goed te doen.’

Een prachtig compliment dat we willen delen met iedereen die aan het succes van het congres heeft bijgedragen, onder wie de leerlingen van De Kleine Wereld, die een even smaakvolle als gezonde lunch serveerden in samenwerking met De Vitamine Kantine, de medewerkers van theater Peeriscoop, stadsomroeper Roy Grünewald en close harmony-formatie True Colors.

Wij kijken alweer uit naar Congres ’22.

Lees ook: ‘Elk jaar wordt op dit congres een verrassing neergezet’

 Steven, Gido en Stephan: met ManualMaster werken aan duurzaamheid.

Naar onze producten

Naar onze klanten

red wire mobile red wire small red wire big