Skip to main content

Grote behoefte aan risicomanagement

De behoefte bij organisaties om risico’s op verantwoorde manier te beheren is groot. De belangstelling van ruim 50 kwaliteitsprofessionals voor onze Haringparty waar het thema risicomanagement centraal stond, getuigt daarvan.

Ze lieten zich informeren over de mogelijkheden die ManualMaster Starling, onze software voor kwaliteitsmanagement, biedt op het terrein van risico-inventarisatie, -analyse en de koppeling daarvan aan processen. Ook was er grote interesse voor WebForms, de ManualMaster module om digitale formulieren aan te maken. ‘Een hele nuttige dag’, concludeerde één van de bezoekers.

Op verschillende manieren kijken naar risico’s

Risicomanagement vormt een nieuwe functionaliteit binnen ManualMaster Starling. Ze is ontwikkeld in samenwerking met gebruikers van ManualMaster, die in verschillende sectoren werkzaam zijn.

Salesmanager Johan de Rooij: ‘Je kunt diverse methodes hanteren om risico’s te inventariseren en te analyseren. Het beheren van risico’s in een ziekenhuis gaat er namelijk anders aan toe gaat dan in een chemische fabriek of een voedingsmiddelenbedrijf. In de verschillende sectoren wordt op een andere manier naar risico’s gekeken en vinden analyses plaats, al komt de basis op hetzelfde neer.’

‘Belangrijk is dat risicomanagement in het kwaliteitsmanagementsysteem wordt geïntegreerd. Als risico’s worden geïnventariseerd moet de informatie ook gebruikt kunnen worden in processen, processtappen en documenten.’

Het ultieme doel van risicomanagement

Johan de Rooij wijst op het belang dat risicomanagement via een herkenbare werkwijze verloopt. ‘Maak er geen apart onderdeel van en zorg ervoor dat er koppelingen naar documenten gemaakt kunnen worden. Tenslotte wil je een samenwerking creëren met WebForms. Het ultieme doel van risicomanagement is dat de hele PDCA-cyclus weergeeft wat de beheersmaatregelen zijn en aan welke risico’s deze zijn gekoppeld.’

In september volgt een update van ManualMaster Risicomanagement. Daarin kunnen maatregelen worden gekoppeld aan gevolgen en oorzaken. Er is een brainstormscherm in opgenomen waarmee een groep medewerkers verschillende risico’s kan vastleggen en op proces- en documentniveau kan koppelen en eventueel aanpassen.

door Ad Killian

 

red wire mobile red wire small red wire big