Skip to main content

Kwaliteitsexperts zoeken hun weg naar Q-Learning

Onze Quality Pop-Up Q-Learning nam donderdag 19 maart een verrassende wending. Door de bekende bijzondere omstandigheden zagen we ons genoodzaakt het live-event te transformeren naar een online-event.

Het improvisatievermogen van ons team werd daarmee stevig op de proef gesteld. De opbrengst was significant. De pop-up leverde namelijk op twee fronten waardevolle inzichten op: qua onderwerp Q-Learning en qua organisatie van online kennisevents.

Op zoek naar de juiste tools

Kwaliteitsexperts uit diverse branches, waaronder zorg, bouw en industrie, traden tijdens de pop-up met elkaar in discussie over hoe leren vanuit een kwaliteitssysteem vorm kan worden gegeven. Hoe staat het met de mogelijkheden en het materiaal in een organisatie om kennis te verwerven en te verruimen? In welke vorm moet dat worden gegoten?

De eindconclusie van Hugo Bakker die de online pop-up regisseerde, luidt: ‘Q-Learning leeft sterk in de kwaliteitswereld. Het onderwerp houdt kwaliteitsprofessionals bezig. Er leven goede ideeën over en velen zijn zoekende naar de juiste tools.’

Q-Learning en de verschillende invalshoeken

Aan Hugo de lastige taak om de live-sessie, die oorspronkelijk zou plaatsvinden in deBankvanNoppes in Gorinchem, om te zetten naar een online-event.

‘We wilden de discussie aan met de groep deelnemers en dan in kleine groepjes verder discussiëren. Maar dat is online nog niet zo eenvoudig, zonder het gevaar te lopen dat iedereen door elkaar praat. Hoe reguleer je zoiets?’

‘Daarbij kwam dat het een gemêleerd gezelschap betrof, afkomstig uit verschillende branches. Hierdoor werden we geconfronteerd met verschillende invalshoeken. We hebben toen bedacht om de groep via e-mail te laten discussiëren.’

Wat betekent Q-Learning voor u?

Dat gebeurde aan de hand van vragen en steekwoorden waarop de pop-up deelnemers konden reageren. Deze werkwijze bood hen volop gelegenheid om eigen ideeën te ventileren.

Hugo: ‘We zijn op zoek naar de zienswijzen van kwaliteitsexperts op Q-Learning. Alle ideeën en gedachtes zijn daarbij welkom. De reacties werden per vraag gebundeld en overzichtelijk weergegeven via onze website. Zo werd het voortborduren op andermans inbreng vergemakkelijkt en aangemoedigd.’

Deze vragen werden tijdens de Pop-Up Q-Learning beantwoord:

  • Wat betekent leren vanuit het kwaliteitssysteem ofwel Q-Learning voor u?
  • Wat is uw verwachting van het werken met vragen, toetsen, voortgangsbewaking?
  • Voorziet u een relatie tussen bestaande documentatie en leren?
  • Wat is uw kijk op onderlinge verschillen tussen mensen op een gelijke functie?
  • Hoe kijkt u naar coaching via experts?
  • Hoe krijgt dat in uw beleving vorm binnen uw kwaliteitsmanagementsysteem?
  • Wat is uw mening ten aanzien van de 70/20/10-benadering?
  • Heeft u te maken met wet- en regelgeving ten aanzien van leren en zo ja, hoe ziet dat er uit?

Waardevolle inzichten

Hugo Bakker: ‘De deelnemers van de Quality Pop-Up Q-Learning online deelden waardevolle inzichten. Alle reacties worden nu geanalyseerd. Op basis daarvan gaan we verder met de ontwikkeling van Q-Learning. Binnenkort organiseren we een vervolgsessie waarin we de resultaten doornemen en onze inzichten presenteren.’

Het is even schakelen

‘Een online Quality Pop-Up organiseren, is even schakelen maar het werkt heel goed’, zegt Hugo Bakker.
‘Het is een manier van kennisdeling die het verdient om verder te ontwikkelen. Wat zeker niet wil zeggen dat we de face-to-face ‘live’ Quality Pop-Ups achter ons moeten laten.’
Een van de deelnemers reageerde al tijdens de online pop-up enthousiast met: ‘Ik wil tussendoor even zeggen dat ik dit een prachtige pragmatische oplossing vind. Bedankt.’ 

red wire mobile red wire small red wire big