Skip to main content

ManualMaster biedt legio toepassingen voor kwaliteitsmanagement

In 1992 zijn wij gestart met de ontwikkeling van software voor kwaliteitsmanagement. Onze visie is dat je als organisatie moet blijven bewegen. Deze beweging wordt makkelijker als de regels van het spel bekend zijn, waarbinnen de autonomie van mensen kan worden vergroot. Laten wij nou goed zijn in het vastleggen van regels.

Onze software heeft zich in de loop van de jaren sterk doorontwikkeld. Elk jaar brengen wij twee grote updates uit met nieuwe functionaliteiten, die wij samen met onze klanten uitdenken en ontwikkelen.

In de nieuwste versie hebben wij de volgende aanvullingen opgenomen:

(QA)registraties

Handige uitbreidingen voor (QA)registraties, verbeteracties (CAPA) en checklists of enquêtes. Zo is het nu mogelijk om een vragenlijst op te splitsen in meerdere pagina’s zodat de gebruiker het formulier als gebruiksvriendelijker ervaart. Er zijn bovendien nieuwe typen velden toegevoegd, bijvoorbeeld beoordelingsmogelijkheden met ‘thumbs-up’ of een slider.

Met de nieuwe schakelknoppen kunnen stukken tekst worden getoond of verborgen. De nieuwe mogelijkheden maken uw incidentregistratie, afwijkingen, audits of klachtenformulier nog krachtiger en gebruiksvriendelijker.

Slimme controles

Ons activeringsmechanisme, waarbij de software automatisch controles uitvoert op consistent gebruik van hyperlinks en stamdata, is versneld en verbeterd. Nadat een document of procesflow is goedgekeurd, kijkt ManualMaster direct of deze nieuwe versie gevolgen heeft voor andere informatie in het systeem.

Geheel automatisch publiceert ManualMaster alle wijzigingen in nieuwe versies, controleert het systeem of overal in de bestanden gebruik wordt gemaakt van dezelfde functienamen, definities, afdelingsnamen of normparagrafen en worden alle hyperlinks gecheckt..

Alle wijzigingen die het systeem voor u doorvoert worden gelogd. U hoeft dus zelf niet meer alle informatie te doorlopen als u een functienaam wijzigt of als u een bestand hernoemt of verwijdert. Het systeem houdt automatisch alles gelijk en eenduidig.

Verbeteringen met impact

Verder zijn er tal van ‘kleinere’ toevoegingen en verbeteringen gedaan. Verbeteringen voor het bijhouden van wijzigingen, het afdwingen van taken via een forceerfunctie en uitbreidingen voor het normenrapport (dekking en bewijs), zijn enkele voorbeelden hiervan.

 

red wire mobile red wire small red wire big