Skip to main content

Zet technologie in om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren

Is technologie bezig aan een niet te stuiten opmars waar mens en samenleving nauwelijks grip op hebben? Op ons jaarlijkse congres kwaliteitsmanagement zochten we met 100 kwaliteitsprofessionals naar antwoorden.

Presentaties en workshops leidden tot nieuwe inzichten en een andere kijk op het managen van kwaliteit. De boodschap aan de kwaliteitsexperts luidde: omarm nieuwe technologieën en gebruik ze om kwaliteit in de organisatie te verbeteren en te borgen.

Stel het individu centraal

Fred Vahlkamp, mede-eigenaar van ManualMaster, brak tijdens zijn openingspresentatie een lans om het individu met zijn wisselende emoties, stemmingen en eigenaardigheden, binnen kwaliteitsmanagement centraal te stellen.

‘Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het kweken van vertrouwen en het aanmoedigen van zelfvertrouwen’, aldus Fred. ‘Stel je als kwaliteitsmens de vraag hoe jij en je collega’s deel kunnen uitmaken van het proces dat leidt tot betere kwaliteit.’

Biosfeer wordt technosfeer

Hendrik-Jan Grievink is onderzoeker en ontwerper bij Next Nature, het internationale netwerk dat zich buigt over de toekomst waarin biologie en technologie versmelten. Hij confronteerde de congresgangers met de technologische ontwikkelingen die we de laatste decennia hebben doorgemaakt. ‘Onze biosfeer maakt plaats voor een technosfeer’, aldus Hendrik-Jan. ‘Daarbij wordt technologie onze tweede natuur.’

Hij vraagt zich af of we als mens nog natuurlijke ervaringen hebben of dat de natuur een consumptieartikel geworden? Zie de voortschrijdende automatisering en het internet. De relatie tussen kwaliteitsmanagement en technologie moet worden gemanaged. Hendrik-Jan: ’De toekomst is moeilijk te voorspellen, maar we kunnen wel nadenken over hoe deze er mogelijk uit komt te zien.’

Mens en machine moeten samenwerken

Nemen machines het dan straks helemaal van ons over? ‘Nee’, zegt de onderzoeker. ‘Robots worden nooit moe en kunnen enorme hoeveelheden data opslaan, maar ze gaan het niet winnen van menselijke creativiteit, emoties, humor en ambiguïteit.’

“Menselijke waarden moet we hoog houden. We kunnen niet alles overlaten aan de computer. Mens en robot moeten niet de competitie aangaan maar samenwerken. Misschien komen we dan uit bij de Hubot, het uitzendbureau voor mensen en robots waarbij de mens technologie volkomen heeft geïntegreerd in zijn werkzaamheden.’

Als technologie zich volkomen in ons menselijk bestaan integreert, zoals tijd en internet dat hebben gedaan, dan ontstaat er een nieuwe natuurlijke vorm. ‘Die zal ons als mens fysiek en mentaal veranderen, zoals dit in de loop der eeuwen is gebeurd. Geavanceerde technologie wordt dan een deel van ons leven, onze next nature’, voorspelt de onderzoeker.

Werken en leren slim verbinden

Technologie kan prima worden ingezet om werken en leren slimmer met elkaar te verbinden. Dat legde Monique Boon, senior consultant en 70:20:10-expert bij Tulser de congresgangers uit. ‘Mensen trainen, leidt niet altijd tot betere prestaties. Na een training vallen velen in een gat, waarbij de opgedane kennis weer verloren gaat omdat niets of niemand er meer aan refereert.’

Daarom is het van belang dat er een voortdurende ontwikkeling op de werkplek plaatsvindt om mensen tot betere prestaties te brengen. 70:20:10 staat voor 70% leren door te werken, 20% leren door anderen en 10% leren door cursussen te volgen en boeken te lezen. Monique: ‘Organisaties geven momenteel 80 tot 90% van hun budget uit aan de 10 procent. Leren zou sterk verbeteren als ze dit geld aan de 70 zouden uitgeven. Zet daarvoor slimme technologie in.’

Faalfactoren

Op het gebied van kwaliteitsmanagement en technologie ligt er voor organisaties een reeks faalfactoren op de loer. Die worden volgens Robert Snel van BiiC Organisatieadvies aangewakkerd doordat het organisatiefundament vaak van onvoldoende kwaliteit is.

‘Kwaliteitssystemen zijn niet verbonden met een strategie, de reikwijdte van het kwaliteitsbeleid is te beperkt en een overzicht van het kwaliteitssysteem ontbreekt. Daarnaast zijn de verwachtingen onduidelijk en hebben organisaties niet goed voor ogen wat kwaliteit is of moet zijn. Kwaliteitssystemen zijn met de waarde van kwaliteit aan de haal gegaan waardoor de essentie van kwaliteitsdenken uit het oog is verloren.’

Denk out of the box

Om dit te verbeteren moet het organisatiefundament kloppen. Doel en strategie moeten duidelijk zijn, dan gaan de operationele zaken vanzelf beter. Robert adviseert kwaliteitsexperts om out of the box te denken, te werken aan het imago van kwaliteitsmanagement en zichzelf af te vragen  waarom doen we wat we doen? Waarom gebeurt er wat er gebeurt? Waarom krijgen we wat we krijgen?

‘Durf als kwaliteitsprofessional kritische, positieve en domme vragen te stellen. Als je de antwoorden daarop vangt in technologie word de organisatie steeds slimmer.’

(door Ad Killian – The Content Room)

red wire mobile red wire small red wire big