Skip to main content

ManualMaster helpt Home Instead aan ISO certificering

Thuiszorgorganisatie Home Instead, gericht op het bieden van hulp en ondersteuning aan senioren die zelfstandig wonen, is per juni 2016  ISO 9001 gecertificeerd. ‘Een bevestiging dat kwaliteit en professionaliteit bij Home Instead Thuiszorg hoog in het vaandel staan’,  zegt algemeen directeur Eric Kindt.

Home Instead toont hiermee aan te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de norm NEN-EN ISO 9001:2008. Het toepassingsgebied waarop de evaluatie van het systeem heeft plaatsgevonden betreft het bieden van thuisservice aan senioren. Home Instead richt zich daarbij op metgezelschap, ondersteuning in en om huis, niet medische persoonlijke verzorging, training en advies. De certificatie geldt voor alle Home Instead franchisevestigingen.

Eric Kindt: ‘We zijn trots op het feit dat deze mijlpaal is bereikt voordat eind van dit jaar het vijfjarig bestaan van Home Instead wordt gevierd. Home Instead is actief in de zorg en kwaliteit vormt daarbij een groot issue. Bijna dagelijks is het nieuws. De certificering is een belangrijke indicatie dat je als organisatie je zaken op orde hebt. Het is belangrijk om mee te kunnen doen. Home Instead is zo’n vierenhalfjaar geleden nieuw gestart in Nederland. Certificering is dan een onderdeel van het volwassen worden als organisatie.’

ISO certificering en het kwaliteitssysteem

Als eigenaar van twee zorgbedrijven, Home Instead en Woonzorgnet, huldigt Eric Kindt het standpunt dat je alleen maar iets aan kwaliteitssystemen hebt als je ze kunt integreren in de volledige bedrijfsvoering. ‘Het kwaliteitssysteem is geen kast die je een paar keer per jaar opent. Het maakt onderdeel uit van je dagelijkse doen en laten. De certificatie geeft aan dat we daar aandacht voor hebben en goed mee omgaan. Dat is nu extern getoetst en het voldoet aan internationale normen. Het hoort bij een professionele zorgorganisatie. Het geeft aan hoe de inrichting van het bedrijfsproces is vastgelegd en hoe wordt dat uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op het omgaan met risico’s die spelen.’

Multisite-certificering

‘Als franchise organisatie hebben we ervoor gekozen om een zogenaamde multisite-certificering te hebben. Wij als franchisegever zijn niet alleen gecertificeerd, maar ook al onze franchisenemers. Als franchisegever zorgen wij ervoor dat het werk in onze 14 vestigingen op dezelfde manier is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Dat vereist afstemming en communicatie. We hadden de certificering op het oog en zijn er de afgelopen jaren naartoe gegroeid. Het stond gepland voor de fase waarin ons bedrijf zich thans bevindt.’

ManualMaster structureert informatiestroom

‘Kwaliteitsverbetering is verweven in onze doelstelling. Ons kwaliteitssysteem is daarin niet leidend, maar ondersteunend. Leidend is onze visie, de manier waarop wij onze dienstverlening naar klanten inrichten. Inhoudelijk moet die goed, flexibel en heel persoonsgericht zijn. Dat zijn onze kwaliteiten.’

Home Instead maakt gebruik van ManualMaster om de totale informatiestroom binnen de organisatie te structureren. Het complete documentbeheersysteem van de franchiseorganisatie; alle documentatie over klantprocessen, marketing, personeelszaken, franchisehandboeken en bibliotheek, kortom alles wat relevant is voor de organisatie loopt via ManualMaster.

Home Instead beheert als franchisegever deze informatie. De franchisenemer kan daaruit halen wat voor de bedrijfsvoering nodig is. Eric Kindt: ‘Met Woonzorgnet maken we al jarenlang gebruik van ManualMaster. Toen we met Home Instead van start gingen, was – op basis van onze eigen positieve ervaringen – de keuze voor ManualMaster snel gemaakt.’

Geschreven door Ad Killian

Info: www.homeinstead.nl

Documentbeheer met ManualMaster
ManaulMaster hielp thuiszorganisatie Home Instead aan ISO certificering.
red wire mobile red wire small red wire big