Skip to main content

ManualMaster laat klant meedenken in Groot Ontwerpteam

‘Onverwachte invalshoeken leiden tot verfrissende ervaringen’

We werken bij ManualMaster  met een Groot Ontwerpteam. Dit team, waarin alle disciplines die in contact staan met onze klanten vertegenwoordigd zijn, is verantwoordelijk voor het ontwerp en de prioriteitsstelling van nieuwe ontwikkelingen van de ManualMaster producten. Het team is dit jaar uitgebreid met enkele van onze klanten.

De invloed van de klant op het ontwerpen van onze software is groot. Consultants nemen opmerkingen van klanten mee en delen deze met het Groot Ontwerpteam via Arjan van der Gouwe. Johan de Rooij doet datzelfde vanuit de salesgroep, Hugo Bakker vanuit service en support en Joost Verdaasdonk en Ramin Keywanshokouh brengen hun technische kennis en ervaring mee vanuit het ontwikkelteam.

De resultaten van het Groot Ontwerpteam gaan richting het Klein Ontwerpteam. José Wienese, vertegenwoordigd in beide teams, is eindverantwoordelijk voor de organisatie van het geheel. Hugo, Joost en Ramin, die eveneens deel uitmaken van beide teams, werken de functioneel ontwerpen uit waarna deze via ManualMaster Starling worden geverifieerd, geautoriseerd en gepubliceerd.

Van indirecte naar directe invloed

Met ingang van 2017 hebben we de invloed van klanten van indirect – via inbreng van onze ManualMaster teamleden – omgeschakeld naar direct, door klanten uit te nodigen om in het Groot Ontwerpteam ‘mee te koken’.

Dinsdag 14 februari 2017 vond de eerste sessie plaats. Na even gezocht te hebben naar de juiste werkvorm, werden nuttige ideeën en ervaringen uitgewisseld. Iedereen concludeerde na afloop dat deze samenwerkingsvorm erg zinvol is.

‘Onverwachte invalshoeken van mensen die normaal niet aan tafel zitten, brengen de groep in beweging en dat leidt tot verfrissende ervaringen’, aldus José Wienese. ‘Voor alle deelnemers geldt dat het zoeken naar het juiste abstractieniveau de grootste uitdaging is. Er wordt namelijk gesproken en nagedacht over software die er nog niet is. Wij pogen dat te doen, los van alles wat er al is ontwikkeld. Dat laatste valt niet altijd mee.’

red wire mobile red wire small red wire big