Skip to main content

Open Audit Dag bij ManualMaster

Bent u geïnteresseerd of zelfs genoodzaakt om te weten hoe het er bij ons aan toegaat? Op 10 oktober organiseren wij een Open Audit Dag. Dat betekent dat wij die dag een beperkt aantal klanten ontvangen voor een leveranciers-audit. Na een algemene inleiding over ons ISMS en QMS bent u vrij om vragen te stellen en bewijslast op te vragen zover wij die willen en mogen ontsluiten. Die vragen kunt u zowel in de groep als individueel stellen. 

Het idee van de Open Audit Dag is ontstaan op basis van verschillende verzoeken voor een leveranciers-audit op locatie. Natuurlijk zijn wij daartoe bereid. We werken iedere dag met bedrijven die te maken hebben met voedselveiligheid, farmacie, medische apparatuur en bijvoorbeeld ook zware chemie. De eisen die binnen dit soort bedrijven gesteld worden aan systemen zijn hoog. FDA part 11(*) is voor ons dan ook geen onbekend begrip. 

Wij zetten op dit moment alle zeilen bij om op een verantwoorde manier te blijven voldoen aan de vraag die op ons afkomt. Niet alleen de vraag naar audits op basis van ons ISO 27001 certificaat, maar ook de hoge vraag naar ons softwareproduct en de daaraan verbonden dienstverlening. En groei is leuk maar het moet wel kwalitatief verantwoord blijven. Om dit te waarborgen zijn wij natuurlijk hard aan het werk en dan komt zo’n vraag voor een leveranciers-audit niet altijd even gelegen, al is onze ervaring dat we tijdens dat soort sessies aangenaam inhoudelijke gesprekken voeren en altijd in een goede sfeer. Om één en ander te kanaliseren organiseren we een soort open huis met de mogelijkheid om bij ons een audit af te nemen. Dat geeft u niet alleen de kans om nader kennis te maken met ons en onze managementsystemen, het geeft ook de mogelijkheid om van de inbreng van andere klanten te leren.  

Omdat dit de eerste keer is voor een dergelijke gelegenheid, streven wij naar een maximum van acht deelnemers in totaal. Komt iedere klant met twee contactpersonen dan zijn er dus vier bedrijven tegelijk aan het auditen.  

Heeft u interesse om één van die klanten te zijn die bij ons een kijkje komt nemen en een audit komt uitvoeren?
Meld u hier aan voor de Open Audit Dag op 10 oktober in Papendrecht
.

(*) Part 11 is een richtlijn uitgegeven door de FDA (Food & Drug Administration). Deze richtlijn is bedoeld om het gebruik van elektronische technologie mogelijk te maken door te reguleren. Er is sprake van twee secties: 

  • Elektronische records
  • Elektronische handtekeningen 

Dit is een aanvulling op de traditionele papieren documenten en natte handtekeningen, waarbij de controle van hetgeen heeft plaatsgevonden en via handtekening is bevestigd relatief eenvoudig is. Bij de elektronische variant behoort een set van stevige maatregelen om die betrouwbaarheid te borgen. 

red wire mobile red wire small red wire big