Skip to main content

Werken met AI = denken vanuit “wat wil ik”

Hoe zet je als kwaliteitsexpert kunstmatige intelligentie in op je werk? Wat levert het op, wat zijn de mogelijkheden en wat de valkuilen, over welke skills moet je beschikken? David Kluver, pionier Matige Kunst en ingewijde in de wereld van AI, deelde zijn inzichten met de kwaliteitswereld tijdens onze MasterClass Werken met AI.

Wetgeving en ethische vraagstukken
Vooropgesteld: er hangt nog veel in de lucht rond het toepassen van AI in onze dagelijkse werkzaamheden. Veel zaken zijn onzeker, zoals regulering en wetgeving. Bovendien dwalen er grote ethische vraagstukken rond. Wiens intellectueel eigendom wordt gebruikt door AI om uw teksten, workflows, procedures en instructieschema’s samen te stellen? Hoe zit het dan met diens en uw eigen rechten? Dit zijn allemaal kwesties waar we samen bij stilstonden en waar op termijn afspraken over moeten ontstaan.

Volop kansen voor kwaliteitswereld
Terwijl de ontwikkelingen rond AI razendsnel gaan, wil je de boot natuurlijk niet missen. De praktische toepassingen, en daarmee talloze kansen, liggen voor de kwaliteitswereld al volop voor het oprapen. David, die samen met Bas Keizer de creatieve onderneming Matige Kunst runt, liet daar zijn licht over schijnen.

Van Golem tot schaakcomputer
Uit de geschiedenis blijkt volgens David dat de mensheid zich overigens al eeuwenlang bezighoudt met kunstmatige intelligentie. Het begon met de Golem, een mystiek wezen uit de Joodse traditie dat tot leven werd gewekt door het te voorzien van op papier geschreven spreuken en boodschappen. Tot de voorlopers van de huidige AI-modellen zoals ChatGPT en Midjourney kunnen ook de eerste schaakcomputers worden gerekend.

Denken vanuit “wat wil ik creëren?”
David ziet AI bovenal als middel om een boodschap over te brengen en de grenzen van de menselijke fantasie en creativiteit op te zoeken. Want, zo legde hij de deelnemers uit, als de uitvoerbaarheid van ideeën steeds makkelijk wordt, dienen de goede ideeën zich steeds makkelijker aan. “Je denkt dan niet meer vanuit ‘wat kan ik maken’, maar vanuit ‘wat wil ik maken’ en hoe kom ik daar.”

Procedures omzetten in flowcharts en andersom
Kwaliteitsexperts beschikken over voldoende creatieve ideeën om met AI aan de slag te gaan, zo bleek tijdens de MasterClass en de breakout-rooms, waarin werd nagedacht over toepasbare mogelijkheden. Zo kwam er een idee ter sprake: AI-procedures in flowcharts laten omzetten en vice versa. “Omdat sommige mensen liever hun procedures en instructies van een flowchart aflezen of andersom”.

Risico-inventarisaties en risico-analyses
AI maakt het mogelijk cursussen en toetsen samen te stellen waarmee kennis kan worden opgedaan en gecheckt. Kunstmatige intelligentie kan behulpzaam zijn bij literatuuronderzoek, (inclusief bronvermelding), risico-inventarisaties, het uitschrijven van risico-analyses, het opstellen van jaarverslagen, het registeren van klachten, incidenten, gezondheids- en veiligheidszaken, die allemaal veel typewerk vereisen. Daarbij kunnen automatisch grammaticale controles worden uitgevoerd.

Worstelen met intellectueel eigendom en copyright
Maar pas op: want van wie is al het werk dat je met AI samenstelt nou eigenlijk? Waar ligt het intellectueel eigendom en wie bezit het copyright, kortom: hoe gaan we om met de ethische vraagstukken? “Er zijn nu al professionals die met deze vragen worstelen”, zegt David. Plus, wat met AI wordt gemaakt, kan door AI worden gebruikt voor andere doeleinden, oftewel AI kan aan de haal gaan met jouw input. Wil je dat er gebruik wordt gemaakt van jouw gevoelige informatie?

Bedenkingen en kritische noot
De deelnemers van de MasterClass uitten hun bedenkingen. “Het is net als met de klimaatverandering, waarmee we ons geconfronteerd zien. Veel partijen hebben daarin aandeel gehad, echter kan niemand meer achterhalen waar het vandaan komt.” En: “We gaan van AI profiteren, het wachten is op het kantelpunt waarbij we zaken niet meer terug kunnen draaien.”
Of deze kritische noot: Is AI de maker en daarmee eigenaar van een flowchart, illustratie of document of degene die de prompt (input, opdracht, het idee) hiervoor invoert? Anders verwoord: maakt een nieuwe kwast de kwastenfabrikant eigenaar van het schilderij dat de schilder ermee schildert? “Nee”, oppert een deelnemer stellig, “de schilder is de eigenaar. De kwast is AI, en moet worden gezien als een tool die niet werkt zonder input.”
Andere aanwezigen pakken de toekomst luchtiger op en zien AI als een ontwikkeling die zijn weg nog moet vinden. “Aan elke nieuwe ontwikkeling kleven positieve en negatieve zaken.”

Roep om wetgeving
Cursusleider David: “De AI ontwikkeling gaat ongelooflijk snel. Zo snel dat zelfs de ontwikkelaars van ChatGPT aandringen op wetgeving. Juridisch bestaat grote onzekerheid over wie de eigenaar, en daarmee de verantwoordelijke, is voor het werk dat ontstaat. Er wordt namelijk gebruikt gemaakt van de input van anderen. Wat betreft copyright en eigendomsrechten bestaat er een groot grijs gebied.”
Daarbij komt dat AI nadelige invloed uitoefent op ons milieu. David: “Elk bericht dat ChatGPT genereert is goed voor 0,5 gram CO2 uitstoot. Bedenk daarbij dat er inmiddels talloze andere AI-modellen zijn.”
Dus:

  • Regelgeving
  • Copyright
  • CO2-uitstoot

Zijn allemaal zaken waarover nog diep over na moet worden gedacht.

Zo helder mogelijk formuleren
Het succesvol inzetten van AI in de kwaliteitswereld is afhankelijk van de creativiteit waarmee dat wordt gedaan. Wat je in het AI-model stopt, krijg je terug. Hoe creatiever en explicieter de prompt – de opdracht waarmee je AI aan het werk zet – des te bruikbaarder het resultaat.
David: “Het is zaak om je idee, vraag of probleem zo helder mogelijk te formuleren. De context die je daaraan meegeeft is bepalend voor het eindresultaat. Met een goede prompt kan veel informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen worden gegenereerd. Dat kan veel tijdwinst opleveren door taken uit te besteden aan de tools.”

Spectaculaire werkstukken
Maar hoe creatief is de kwaliteitsexpert eigenlijk? Verrassend creatief! Dat toonden de deelnemers in de breakout-rooms, waar zij hun zelfbedachte prompts op Midjourney loslieten. De test was tweeledig: 1. oefenen in het maken van goede prompt en 2. een idee communiceren met een AI-model. Zo maakten zij op speelse manier kennis met de mogelijkheden van AI. Er werd gedacht in wat wil ik creëren en niet in wat kan ik creëren, zoals door MasterClass leider David aangegeven. Het leidde tot spectaculaire werkstukken.

Wilt u de volgende keer ook aansluiten bij een leerzame en inspirerende MasterClass? Houd onze agenda in de gaten! Als Academy student kunt u de MasterClasses, maar ook trainingen en andere events bovendien kosteloos bijwonen. Meer weten? Lees hier meer over de ManualMaster Academy.

red wire mobile red wire small red wire big