Skip to main content
Laboratoria en Farmacie

Saltro

By 17 januari 2018december 8th, 2021No Comments

'Met ManualMaster maak je een actueel document snel centraal beschikbaar'

Waar houdt je organisatie zich mee bezig?
Saltro is een diagnostisch centrum dat door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies zorgverleners ondersteunt bij het bieden van de beste zorg aan cliënten. Saltro investeert in de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en innovaties die huisartsen en zorgconsumenten meer regie geven over gezondheid, ziekte en zorg.

Waar staat Saltro voor als het gaat om kwaliteit?
Saltro bevordert een sterke gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Dat doen wij door onze klanten hoogwaardige betrouwbare diagnostiek met excellente service te bieden.
Sinds 2016 heeft Saltro de ISO-accreditatie voor kwalitatief goede dienstverlening. Dit keurmerk toont aan dat Saltro kwaliteit en veiligheid uiterst serieus neemt. Kwaliteitszorg vraagt blijvend om aandacht. Ook na het ontvangen van de ISO-accreditatie is het nodig het kwaliteitssysteem in stand te houden en verder te verbeteren. Daarom beoordeelt de Raad voor Accreditatie (RvA) jaarlijks of het laboratorium het keurmerk nog steeds verdient.

Kwaliteitszorg vraagt blijvend om aandacht

Wat is de rol van kwaliteitsmanagement binnen de organisatie?
Het kwaliteitsmanagementsysteem omvat alle processen en procedures die bij Saltro van kracht zijn. Zo streven we ernaar alle kwaliteitsdoelen te behalen en te kunnen voorzien in de behoeften van de klanten van Saltro.

Wat maakt je werk leuk?
Als kwaliteitsfunctionaris ben je voortdurend bezig met het stimuleren en inspireren van collega’s om onze werkprocessen continue te verbeteren. Dit is nogal een uitdaging aangezien men in het verleden – de controlerende instanties doen dit overigens nog steeds – werd beoordeeld vanuit het systeem. De uitdaging en diversiteit vind ik erg stimulerend. Geen dag is hetzelfde!

Waarvoor wordt ManualMaster gebruikt?
ManualMaster is ons centraal documentbeheerssysteem, waarin we alle werkafspraken vastleggen. Het systeem voorziet ook in een registratie van alle rechten en plichten verbonden aan de documentatie en faciliteert de actuele informatievoorziening. Veel van onze medewerkers werken in de buitendienst en hebben via de telefoon de applicatie beschikbaar en daarmee alle werkafspraken bij de hand.

Via de ‘lezen en begrijpen’-optie weten medewerkers direct dat een document is aangepast

Documentbeheer is een belangrijke module voor Saltro. Kun je uitleggen hoe belangrijk het is dat medewerkers met de enige juiste versie werken?
Saltro werkt voornamelijk papierloos en daarmee zijn de medewerkers afhankelijk van de ManualMaster-applicatie. Afspraken worden regelmatig gewijzigd om in te kunnen spelen op wat de klant wil. Via ManualMaster is dan snel een actueel document centraal beschikbaar. Via de ‘lezen en begrijpen’-optie weten medewerkers direct dat een document is aangepast.

Hoe belangrijk is hierbij het versiebeheer dat ManualMaster biedt?
Het versiebeheer is voornamelijk van belang wanneer een document wordt geprint. Bij het wijzigingenblok is het handig om aan te geven welke wijzigingen zijn doorgevoerd na welke versie.

Hoe werkt de consistentiebewaking, het automatisch bijwerken van hyperlinks, functies en definities?
Hier heb ik nog niet veel ervaring mee. Op dit moment verdiep ik mij in alle functionaliteiten.

Ik weet zeker dat onze gebruikers Single Sign On een prettige functionaliteit vinden

Saltro is betrokken geweest bij het testen van de functionaliteit Single Sign On (SSO) op basis van SAML-functionaliteit, waarmee de gebruiker met een keer inloggen door verschillende applicaties herkend wordt. Het was een belangrijke  wens van ManualMaster klanten. Hoe verliep dat proces?
Het ontwikkelproces is als positief ervaren. Inmiddels is de update beschikbaar waarin SSO wordt gefaciliteerd. Echter, dit houdt zeer sterk verband met ons ICT-systeem, wat inhoudt dat je met veiligheid en koppelingen te maken hebt. Wij zijn op dit moment de update aan het voorbereiden.

Ben je tevreden over de SSO en kun je dat uitleggen?
Ik weet zeker dat onze gebruikers dit een prettige functionaliteit vinden. Eerder was er wat weerstand in het gebruik van de applicatie, omdat ze apart moesten inloggen. Met SSO zou dit tot het verleden moeten behoren, maar ik kan nog niet uit ervaring spreken.

Waar ligt de komende jaren je grootste uitdaging binnen kwaliteitsmanagement?
Mijn grootste uitdaging ligt in het verder ontwikkelen van WebForms voor verschillende beoordelingsvormen. Hiermee wordt het administratieve proces voor onder andere de interne audits vereenvoudigd. Door de druk op de kosten vanuit de zorgverzekeraars is het belangrijk om meer werk met minder mensen te kunnen doen. Dan moet je op zoek naar slimme oplossingen.

Alles wat simpeler kan is mooi meegenomen.

Waar maakt ManualMaster een verschil voor jouw functie?
Ik ben blij met alle mogelijkheden die het voldoen aan systeemeisen vanuit de ISO-normen ondersteunen.

Hoeveel medewerkers maken gebruik van ManualMaster?
Alle 557 medewerkers hebben toegang tot ManualMaster en maken er in meerdere of mindere mate gebruik van. Vooral de regiomedewerkers, HR en de laboratoriummedewerkers zijn dagelijkse gebruikers.

Hoe wordt ManualMaster door de medewerkers ontvangen?
Onze regiomedewerkers werken mobiel en dus op kleine schermen. We zoeken nu naar oplossingen om documenten die door de hoeveelheid tekst moeilijk leesbaar zijn op een andere manier vorm te geven of te tonen. Collega’s die op kantoor werken, kunnen het systeem benaderen op een PC. Zij zijn erg tevreden. Hooguit is het wenselijk de zoekfunctie nog verder te optimaliseren.

Wat verwacht je die komende jaren van ManualMaster?
Omdat we flink aan de slag gaan met WebForms reken ik op een blijvende ontwikkeling van deze module. Alles wat simpeler kan is mooi meegenomen.

Over Saltro

Naam Jannet Wever
Functie Kwaliteit, Arbo, Milieu en Klachtenfunctionaris
Hoofdactiviteit Diagnostiek in zorg
Werkt met ManualMaster sinds 2015
Gebruikt ManualMaster Starling
Module WebForms
red wire mobile red wire small red wire big