Skip to main content
Zorg en Ziekenhuizen

Curamare

By 29 juni 2017december 8th, 2021No Comments

‘Een makkelijk te onderhouden en te beheren systeem’

Waar houdt jouw organisatie zich mee bezig?
“Met zorg in brede zin van het woord: ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, zorg in woon-zorgcomplexen, thuis- en ouderenzorg.”

Waar staat de organisatie voor als het gaat om kwaliteit?
“Kwaliteit is bij CuraMare één van de vier kernwaarden. Kwaliteit staat bij ons voor veiligheid.”

Wat is de rol van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie?
“Het blijvend ontwikkelen van een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, het adviseren over en ondersteunen van kwaliteitsprojecten en zorgpaden. We maken risicoanalyses en initiëren verbeteracties, inventariseren en leveren prestatie indicatoren aan. Onderdelen daarbij zijn: jaarplannen en kwartaalrapportages, het samenstellen van kwaliteitshandboeken en procesbeschrijvingen, zorgpaden, interne audits, verbeterplannen en verbeterborden.”

Waarvoor wordt ManualMaster gebruikt?
“Voor het beheren van documenten/protocollen en het digitaliseren van formulieren.”

baby in couveuse

Wat maakt jouw werk leuk?
“De mogelijkheden die de  applicaties bieden. Het contact met de editoren en eindgebruikers en de uitdaging ervoor te zorgen dat alles er mooi uit ziet en overzichtelijk blijft. Het oplossen van de problemen waar medewerkers tegenaan lopen, geeft me energie.”

Waar maakt ManualMaster een verschil voor jouw functie?
“Het is een makkelijk te onderhouden en te beheren systeem. Het kent geen beperkingen in de hoeveelheid documenten en gebruikers. ManualMaster houdt rekening met wat de klant wil en probeert daarin te voorzien.”

Hoeveel medewerkers maken gebruik van ManualMaster?
“Alle 3500 medewerkers. We beschikken over 100 editoren en 3 supervisors.”

Hoe werd ManualMaster door de medewerkers ontvangen?
“De start verliep problematisch. Door problemen bij onze eigen ICT-afdeling werkte het systeem niet optimaal waardoor niemand ermee wilde werken. Gelukkig is dat veranderd. Het wordt de laatste twee jaar volledig gebruikt. Niet alleen binnen ons ziekenhuis maar ook in de thuis- en ouderenzorg.”

Wat deed de organisatie besluiten om voor ManualMaster te kiezen?
“Dit kan ik niet helemaal achterhalen omdat het voor mijn tijd is aangeschaft. Het doel was in elk geval om met ManualMaster protocollen overzichtelijk en centraal te beheren.”

Wat verwacht je de komende jaren van ManualMaster?
“Dat ze op dezelfde voet verder gaan. Naar de klant blijven luisteren en de ontwikkelingen op het gebied van de applicaties blijven volgen en daar waar nodig applicaties aanpassen, zoals nu ook gebeurt.”

Over Curamare

Naam Lineke Bakelaar
Functie Functioneel Applicatie Beheerder DBS/VIM
Hoofdactiviteit Zorg
Werkt met ManualMaster sinds 1 januari 2008
Gebruikt ManualMaster Starling
Module WebForms
red wire mobile red wire small red wire big