Skip to main content
Planten/Bloemen/Telers

Limgroup

By 13 september 2017december 8th, 2021No Comments
logo limgroup

‘Geen zwevende documenten meer en alles centraal geregeld’

Limgroup is een internationaal opererend agrarisch veredelings- en researchbedrijf actief in de gewassen asperge, aardbei en paddenstoelen.

Waar staat de organisatie voor als het gaat om kwaliteit?
“We ontwikkelen kwalitatief hoogwaardige rassen voor de mondiale markt. Dat wordt mogelijk gemaakt door synergie en samenwerking in kennisuitwisseling en onderzoeksfaciliteiten van diverse teams.”

Wat is de rol van kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie?
“Kwaliteitsmanagement betekent voor de Limgroup ervoor zorgdragen dat alle processen en werkzaamheden op dezelfde manier en door iedereen worden gevolgd en uitgevoerd. Dat tezamen moet leiden tot een goed eindproduct en resultaat.”

Kwaliteitsmanagement moet leiden tot een goed eindproduct en resultaat

Waarvoor wordt ManualMaster gebruikt?
“Wij werken veelal in fases, dit betekent dat veel werkzaamheden maar een keer per jaar voor een korte periode worden uitgevoerd. In ManualMaster staan alle documenten die betrekking hebben op het beheer van de processen en de bijbehorende werkinstructies, benodigde formulieren en documenten.
Voor de start van een fase worden de werkzaamheden uitgeprint en op papier aangereikt aan de medewerkers. Na beëindiging van de werkzaamheden worden deze geëvalueerd en worden de documenten in ManualMaster herzien voor het volgende jaar. Onze medewerkers beschikken daarmee over de meest actuele versie. In ManualMaster geven we de wijzigingen een andere kleur zodat duidelijk is te zien wat is veranderd ten opzichte van de vorige uitvoering.”

Wat maakt jouw werk leuk?
“Je leert veel over het hele bedrijf. Je moet ook goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf zodat dit kan worden vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem.”

Voor collega’s is het makkelijker geworden om informatie op te vragen

Waar ligt de komende jaren je grootste uitdaging binnen kwaliteitsmanagement?

“Ervoor zorgen dat het kwaliteitsbesef hoog blijft en dat collega’s kritisch blijven op de werkzaamheden die beschreven zijn in Starling en de uitvoering van hun werkzaamheden.”

Waar maakt ManualMaster een verschil voor jouw functie?
“Er bestaan geen zwevende documenten meer. Alles is centraal geregeld. Ik kan makkelijk statussen opvragen en benodigde aanpassingen digitaal ontvangen. Voor mijn collega’s is het nu makkelijker om informatie op te vragen. Hiervoor ging alles via papier. Het was niet altijd duidelijk wat de status was van een document.”

Hoeveel medewerkers maken gebruik van ManualMaster?
“Ik ben de enige beheerder, maar we tellen ongeveer 70 intranetgebruikers. Ik draag ervoor zorg dat alle documenten in het juiste format zijn beschreven. Ik voer wijzigingen door en publiceer nieuwe documenten. Daarnaast start ik de verificatie/autorisatie op voor de documenten.”

Iedereen ziet het gemak ervan in

Hoe werd ManualMaster door de medewerkers ontvangen?
“Positief. In het begin was het voor veel medewerkers even wennen. Met Starling gebeurt alles digitaal in plaats van op papier. Maar iedereen ziet inmiddels het gemak ervan in. Ze zeggen dat ze beter op de hoogte zijn van de wijzingen in de voor hen belangrijke en benodigde documenten.”

Wat verwacht je de komende jaren van ManualMaster.
“Doorontwikkeling en uitbreiding van Starling met WebForms (dat vinden wij nu nog te duur) en meer interactief gebruik via de intranetmodule.”

Over Limgroup

Naam M. Eskens
Functie Logistiek Engineer
Hoofdactiviteit Horticultuur/tuinzaadbedrijf
Werkt met Manualmaster sinds 2008
Gebruikt ManualMaster Starling
red wire mobile red wire small red wire big