Skip to main content

ManualMaster en Certifeye zetten in op informatie-uitwisseling via API-technologie

Fred Vahlkamp: ManualMaster en Certifeye investeren volop om communicatie voor bedrijven
via API-technologie naar hun ketenpartners mogelijk te maken. 

ManualMaster en zusteronderneming Certifeye, het online platform voor certificaatbeheer, investeren volop in informatie-uitwisseling tussen bedrijfssystemen via API-technologie. Door applicaties te koppelen via API wordt winst in tijd en geld behaald, de sleutel voor digitalisering van de supply chain.

Het is dan ook niet vreemd dat de relatie tussen ManualMaster en Certifeye met de dag inniger wordt. Dat onderstreepte Fred Vahlkamp van ManualMaster nog eens op onze online HaringParty, het jaarlijks terugkerende kennisevent. Daar kwamen 80 professionals uit de kwaliteitswereld bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen.

De chain of custody wordt steeds belangrijker

Fred: ‘Bij ManualMaster zien we steeds meer organisaties informatie delen. Het vraagt tijd en aandacht om dat te bewerkstelligen. Met name in de voedings- en bloemenindustrie worden vragen gesteld als: hoe gaan we om met onze toeleveranciers en de leveranciers van deze toeleveranciers. De chain of custody wordt steeds belangrijker.’

‘Een exporteur van bloemen moet voor zijn eigen kwaliteitsborging weten wie de tulpen heeft geteeld die hij wil verkopen en onder welke condities dat is gebeurd. Zijn deze condities gecertificeerd? Vastgesteld moet worden of de keten van levering voldoet om zelf te mogen leveren of exporteren.’

‘De praktijk wijst uit dat specifieke eisen voor iedereen net weer een beetje anders zijn. Breng ik mijn groenten naar Duitsland of Japan? Het programma van eisen kan anders zijn. Dat vraagt om coördinatie, afstemming, vergelijking en het opvragen en delen van informatie. Dat laatste zien wij onze klanten steeds vaker doen. Het verwerken en beoordelen van lab analyses is hier een goed voorbeeld van.’

Klantportals bouwen met ManualMaster

‘Met ManualMaster worden in toenemende mate klantportals gebouwd, waarbij klanten kunnen inloggen om relevante informatie op te halen. Een ideaal middel om te communiceren. Niet alleen over een geleverd product of een batch maar ook over andere zaken die relevant kunnen zijn om te melden. Naast een professionele uitstraling naar klanten bespaart het veel tijd en voorkomt het een stroom aan e-mails.’

Deelnemers aan de online HaringParty onderstreepten in de speciaal daarvoor ingerichte Zoom breakout room Supply Chain Management de behoefte aan verdergaande koppelingen en toepassingen en het nut van het uitwisselen van informatie met klanten en leveranciers.

Informatie-uitwisseling via API-technologie

Fred: ‘ManualMaster en Certifeye leggen zich in ruime mate toe op informatie-uitwisseling via API-technologie waarbij verschillende systemen informatie met elkaar uitwisselen.’

Certifeye is een tool die het mogelijk maakt om bij toeleveranciers certificaten op vragen die nodig zijn in de supply chain. Op dit moment richten we ons met name op de voedings- en bloemenindustrie en farmaceutische bedrijven. Fred: ‘API brengt data beveiligd over van het ene naar het andere systeem. Zowel ManualMaster als Certifeye beschikt over deze technologie. Recent is het ontwikkelteam uitgebreid met specifieke kennis op het gebied van API. We hebben mensen in het team die functionele wensen kunnen vertalen naar de technische toepassing. Dat is van groot belang voor een succesvolle implementatie van bijvoorbeeld een koppeling met het ERP zoals bijvoorbeeld SAP.’

‘We investeren volop om communicatie voor bedrijven naar hun ketenpartners mogelijk te maken: via het beschikbaar stellen van documentatie (ManualMaster) en het mogelijk maken van invullen van formulieren en vragenlijsten en het op halen van informatie en certificaten bij leveranciers (Certifeye). Hiermee worden nieuwe kansen voor bedrijven en meerwaarde voor klanten en leveranciers gecreëerd.’

geschreven door Ad Killian

red wire mobile red wire small red wire big