Skip to main content

Co-labs, een initiatief van de ManualMaster Academy

Persoonlijk contact met onze klanten is voor ManualMaster van groot belang. Niet alleen voor het onderhouden van de onderlinge relatie maar met name om van elkaar te leren. Wij zijn actief in vrijwel iedere denkbare branche en dat op zich is al heel leerzaam. De diversiteit van klanten en daarmee de kijk op bepaalde zaken biedt ons de gelegenheid om tot een brede oriëntatie te komen bij het vernieuwen van bestaande functionaliteit of het lanceren van geheel nieuwe functionaliteit.

Na de recente introductie van de module Q-Learning in de release van 5 november 2020 en daarvoor Risicomanagement is bij ons de behoefte ontstaan om op een aantal onderwerpen een meer gestructureerde aanpak te hanteren als het gaat om leren van elkaar en het delen van ideeën. In 2021 starten we dan ook graag met onze zogenaamde Co-labs.

Een Co-lab bestaat uit maximaal 12 deelnemers die in ieder geval twee keer per jaar ervaringen uitwisselen, ideeën aanbrengen en mee discussiëren over een bepaald onderwerp binnen onze software. Na iedere major release geven we een uitgebreide demo over datgene wat in die release gerealiseerd is. Daarnaast is via actieve verslaglegging van de Co-labs en besluitvorming in het Ontwerpteam van ManualMaster voortdurend inzicht in de stand van zaken en de gekozen koers. Ofwel een deelnemer aan een Co-lab heeft invloed.

meetingroom

Voor een Co-lab rekenen wij op een maximale tijdsinspanning van anderhalf uur per sessie.

Deelnemen
Heeft u interesse om deel te nemen aan één of meerdere Co-labs, mail ons dan via info@manualmaster.com. Na ontvangst van uw mail neemt uw accountmanager spoedig contact met u op.
Aan de Co-labs zijn geen kosten verbonden. Wij zijn blij met uw inzet en maken het tot onze uitdaging om u blij te maken met de kennis en ervaring die u opdoet tijdens het Co-lab.

red wire mobile red wire small red wire big