Skip to main content

Eerste Co-lab is van start gegaan

manualmaster academy logo

Op 14 januari 2021 heeft het eerste Co-lab plaatsgevonden, met als thema van deze bijeenkomst: Q-Learning. In 2021 gaan we steeds verder vormgeven aan de ManualMaster Academy, leren met en van elkaar.

Co-lab Validatie, WebForms, Risicomanagement

Co-labs zijn een verlengstuk van ons Groot Ontwerpteam. In dat team zijn alle disciplines van onze organisatie vertegenwoordigd. Vier keer per jaar denken we in dat verband na over de verdere ontwikkeling van ManualMaster als geheel en meer specifiek over bepaalde onderdelen. Door deze multidisciplinaire aanpak krijgen we ook informatie die via klanten tot ons komt. Consultants nemen ideeën, kennis en ervaring mee terug vanuit klanten, maar dat geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de Helpdesk.

Als aanvulling hierop hebben we een structuur bedacht waarin klanten actief kunnen participeren. Met maximaal 12 deelnemers organiseren wij op een aantal vastgestelde momenten in het jaar een Co-lab over een bepaald onderdeel in onze software, bijvoorbeeld Q-Learning, Validatie, WebForms, Risicomanagement. Ieder Co-lab heeft eigen vaste deelnemers. Vooraf krijgen de deelnemers een document met de huidige stand van zaken en de door ons voorziene ontwikkeling. Na afloop van een overleg krijgt iedereen een verslag van het overleg toegestuurd. Verder kunnen de deelnemers rekenen op een demonstratie van hetgeen op dat specifieke onderwerp bereikt is in een bepaalde release.

Deelnemers Co-lab vullen elkaar sterk aan

De ervaring met ons eerste Co-lab Q-Learning is positief. Wij hebben vanuit totaal verschillende invalshoeken ideeën gekregen over de wijze waarop Q-Learning verder vorm kan krijgen. In deze sessie stond het onderwerp competenties centraal. Hoe breng je in beeld op welke werkplek welke competenties nodig zijn? Hoe zie je direct of personen wel of niet zo’n competentie bezitten? Wie mag een competentie aan iemand toewijzen, bijvoorbeeld op basis van begeleiding van een persoon in de praktijk? Welke rol speelt het al aanwezige systeem van flexibele en random vragenlijsten in dat geheel?

De deelnemers vulden elkaar sterk aan en wij hebben daardoor weer flink wat werk in het vooruitzicht. Door zaken goed door te spreken en van verschillende kanten te belichten ontstaat er een goed beeld van wat de belangrijkste wensen in onze klantenkring zijn. Natuurlijk kan niet alles worden gerealiseerd en zeker niet in één keer. Ons Groot Ontwerpteam blijft eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de definitieve koers en prioriteren van de onderwerpen. De invloed van klanten neemt op deze wijze wel toe en daarmee hopen we een nog beter eindresultaat te bereiken.

Doe mee met Co-lab

De inschrijving voor het Co-lab Q-Learning is gesloten. Op de andere onderwerpen is nog ruimte. Is een Co-lab eenmaal van start, dan sluit daarmee ook de inschrijving. Hiermee houden we de deelnemers zoveel als mogelijk is op hetzelfde niveau in kennis en voorkomen we herhaling van zaken binnen een Co-lab.
Heeft u belangstelling, schrijf u in via onze website of neem contact op met uw accountmanager.

red wire mobile red wire small red wire big