Skip to main content

Denk mee in onze Co-labs over de toekomst van kwaliteitsmanagement

De afgelopen maanden heeft ManualMaster diverse Co-Labs georganiseerd op uiteenlopende onderwerpen. Persoonlijk contact is voor ons van groot belang. Niet alleen voor het onderhouden van de onderlinge relatie maar juist ook om van elkaar te leren. Wij zijn actief in vrijwel iedere denkbare branche. Dat op zich is al heel leerzaam. De diversiteit van klanten en daarmee de kijk op bepaalde zaken biedt ons de gelegenheid om tot een brede oriëntatie te komen bij het vernieuwen van bestaande functionaliteit of het lanceren van hele nieuwe functionaliteit.

Q-Learning, Validatie, WebForms, Risicomanagement en Documentmanagement

Na de recente introductie van de module Q-Learning en daar voor Risicomanagement is bij ons de behoefte ontstaan om op een aantal onderwerpen een meer gestructureerde aanpak te hanteren als het gaat om leren van elkaar en het delen van ideeën. In 2021 zijn we dan ook gestart graag met onze zogenaamde Co-labs.

Een Co-lab bestaat uit een kleine groep deelnemers die ervaringen uitwisselen, ideeën aanbrengen en meediscussiëren over een bepaald onderwerp binnen onze software. Dit jaar zijn er meerdere Co-Labs georganiseerd op de onderwerpen Q-Learning, Validatie, WebForms en Risicomanagement. Een volgend Co-Lab over Documentmanagement ligt in de planning.

Input Co-lab direct doorvertalen naar functionaliteiten

Doordat de deelnemers vanuit ManualMaster aan een Co-Lab ook degenen zijn die deelnemen aan een intern KennisTeam waarbij ook de ontwikkelaars betrokken zijn, wordt de kennis uit het Co-Lab direct doorvertaald naar de functionaliteiten in het pakket. Het resultaat is dat we de ManualMaster software nog beter op de wensen van onze klanten kunnen afstemmen. De discussies in het Co-Lab hebben een grote waarde en hebben onder andere geresulteerd in slimme en pragmatische oplossingen voor Q-Learning, WebForms en Risicomanagement.

Input vanuit de klantgroep

In de toekomst blijven de bestaande Co-Labs intact, ook als de nadruk in onze softwareontwikkeling ergens anders ligt. Het aantal keer dat de deelnemers bij elkaar komen is afhankelijk van de vraag die ontstaat bij onze ontwikkeling. Het is ook mogelijk dat er nieuwe Co-Labs ontstaan, omdat er op dat onderwerp input nodig is vanuit onze klantgroep. De Co-Labs worden bezet op uitnodiging, het team heeft een vaste samenstelling zodat de kennis binnen het team behouden blijft.

Geef u op voor een ‘Today’-sessie

Middels ‘Today’ sessies wordt de roadmap en reeds ontwikkelde functionaliteit op onderwerp gepresenteerd. De sessies worden geleid door een van de medewerkers van ManualMaster die ook bij het Co-Lab is aangesloten. Bij deze sessies is iedere klant welkom en is ruim voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen en het leveren van input. De informatie en kennis kan op deze wijze direct worden doorgezet naar een Co-Lab. Houd onze agenda dus in de gaten en schrijf u in voor één of meerdere van onze ‘Today’ sessies!

red wire mobile red wire small red wire big