Skip to main content

Tablets voorzien KCB-inspecteurs razendsnel van informatie

Werken met tablets.

Voor het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) is het van belang dat de inspecteurs eenvoudig, snel en doeltreffend bij de informatie kunnen die nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het liefst in zo min mogelijk klikken. Alle in- en externe documenten die door de KCB-inspecteurs kunnen worden geraadpleegd, zijn via ManualMaster op tablets in te zien zodat op locatie kan worden gewerkt.

Kwaliteitsdenken vanuit de gebruiker

Brigiet van den Bogaard, kwaliteitsmanager bij het bureau: ‘Met de bouw van ons nieuwe dashboard zijn we gaan denken vanuit de gebruiker en niet langer vanuit het handboek. Er is gekozen voor de inspecteur en daar is het dashboard nu op ingericht. Hij gaat op pad met een tablet, bepaalt welke inspectie moet worden uitgevoerd, klikt een paar keer en komt uit bij alle documenten die noodzakelijk zijn. Via een overzichtelijk dashboard kunnen de collega’s snel navigeren en houden ze overzicht over hun taken.’

Het KCB werkte ooit met enorme papieren handboeken. Het kwam de werkzaamheden van het bureau niet ten goede. ManualMaster bracht daarin verandering. Brigiet: ‘De software maakt documentbeheer voor gebruikers eenvoudig en inzichtelijk. Het hele proces van versiebeheer, autorisatie en vrijgave van documenten verloopt automatisch en kost ons nauwelijks tijd.’

Inkoopmanagement, contractmanagement en procesmanagement

De module WebForms wordt door het KCB onder meer gebruikt voor het samenstellen van webformulieren voor het afhandelen van non-conformiteiten. Inkoopmanagement, contractmanagement en procesmanagement gaan voor de organisatie een steeds grotere rol spelen. Brigiet: ‘ManualMaster kan hieraan bijdragen met bijvoorbeeld functionaliteiten als procesmanagement en risicomanagement.’

red wire mobile red wire small red wire big