Skip to main content

Co-labs: samen met klanten nadenken over de toekomst

Dit jaar zijn we gestart met Co-labs. Een Co-lab is een verlengstuk van ons groot ontwerp team. Dat team, samengesteld uit diverse geledingen van onze organisatie, bepaalt de toekomst van de applicatie. In een Co-lab wordt met klanten uit verschillende branches met kennis en ervaring binnen het onderwerp van het Co-lab, gesproken over wat er functioneel beschikbaar is, wat er wenselijk is en waar je in de nabije toekomst van droomt. Op basis van een gesprek met maximaal 12 deelnemers worden wensen en ideeën geïnventariseerd en besproken. Het verslag van de ontmoeting gaat richting ons groot ontwerp team dat keuzes moet maken over wat wel, wat niet, wanneer en hoe.

Q-Learning, Validatie en Risicomanagement

Wij zijn heel blij met het resultaat van de eerste drie Co-labs: Q-Learning, Validatie en Risicomanagement. De beschikbare kennis en ervaring tijdens een Co-lab is groot. Doordat de inbreng vanuit verschillende invalshoeken komt, valt er zowel voor ons als de deelnemers veel te leren. Er zijn een klein aantal bijeenkomsten per jaar in een vaste groep met een beperkt aantal deelnemers. Dit voorkomt dat je iedere keer opnieuw moet beginnen. Nu kunnen we een tweede overleg starten met het resultaat van het voorgaande in combinatie met de inbreng van het groot ontwerp team op dat resultaat. Hoewel details niet altijd te vermijden zijn proberen we zoveel mogelijk op de hoofdlijnen te blijven zitten. De sessies nemen anderhalf uur in beslag en dat werkt voor iedereen goed.

handen schudden zwart wit, co-lab tekst

Het Co-lab Q-Learning gaf ons de mogelijkheid om direct onze ideeën te toetsen aan de praktijk en we werden volop geïnspireerd door de inbreng van de deelnemers. Competenties stond centraal in deze sessie en daar viel veel over te zeggen. Q-Learning; leren vanuit je kwaliteitsmanagement systeem, is kort geleden door ons geïntroduceerd en wekt veel interesse bij onze klanten.

Het is erg leuk om te zien dat tijdens de Co-labs de deelnemers elkaar voorzien van tips over hoe zij een vraagstuk in de praktijk aanpakken. Zo werden er tijdens het Co-lab Validatie praktijktips gewisseld over de inzet van de OQ (Operational Qualification) en de waarde van het doorlopen van het validatiescript.

Optimalisatie module WebForms

Op 18 maart 2021 staat de eerste bijeenkomst van het Co-lab WebForms optimalisatie gepland. Bent u een intensieve gebruiker van deze module, heeft u ideeën over mogelijke verbeterpunten, wilt u meepraten en ons van inspiratie voorzien voor toekomstige optimalisatie van de module WebForms, neem dan contact op met uw Accountmanager.

red wire mobile red wire small red wire big