Skip to main content

Op naar de 100!

ManualMaster viert vandaag haar dertigste verjaardag. Op weg naar Koninklijk hebben we nog een flink pad voor ons en dat is precies wat we leuk vinden en hoe we denken. We richten ons op een oneindige reis waarvan de eindbestemming onbekend is. Wij zijn blij met onze reisgenoten die we treffen als collega’s, klanten en nauw bij ons betrokken relaties. Velen van hen reizen al jarenlang met ons mee. Hartelijk dank daarvoor.

manualmaster 30 jaar

Waar wij dertig jaar geleden begonnen met het automatiseren van het beheer van veelal nog geprinte handboeken heeft de enorme ontwikkeling die de informatie technologie heeft doorgemaakt ons in een veel breder perspectief geplaatst. ManualMaster is de afgelopen jaren steeds verder uitgegroeid tot software waarmee de bedrijfsvoering in beeld gebracht wordt en die ondersteunt bij de uitvoering. Met risicomanagement, Q-Learning (leren vanuit je kwaliteitssysteem) en WebForms, eenvoudig in te richten formulieren die u van een route door uw organisatie kunt voorzien, is een brede basis ontstaan voor een transparante bedrijfsvoering. Gebruikers beschikken over hun eigen relevante informatie op het moment dat ze het ook daadwerkelijk nodig hebben. Het kan met ManualMaster en we zijn er trots op.

Met onderwerpen als management van de keten, waarbij gebruikers portals voor hun klanten en/of leveranciers kunnen inrichten, teksttechnologie en intelligent gebruik van data en tevens alle verbeterslagen die we nog willen maken ligt er nog een heel leven voor ons. Pensioen? Misschien als we honderd worden.

red wire mobile red wire small red wire big