Skip to main content

Vers van de pers: Spring Release 2.19

Vanaf 20 april 2023 is onze nieuwste release beschikbaar: 2.19! Waar onze vorige release zich vooral richtte op zaken achter de schermen, presenteren wij u dit voorjaar diverse functionaliteiten die u volop kunt benutten in uw dagelijkse ManualMaster werkzaamheden: 

ManualMaster vanuit uw browser


Waar het MMWeb het al jaren mogelijk maakt om documenten (tekst, spreadsheets en flowcharts) online vanuit uw browser te raadplegen, wordt deze functionaliteit nu uitgebreid met mogelijkheden om deze documenten direct vanuit uw browser aan te maken, te bewerken en ‘de flow in te sturen’. 

Het wordt hiermee dus heel makkelijk om een document direct in de browser aan te passen en hyperlinks aan te maken, een definitie toe te voegen of een video in te sluiten. Maar ook het tekenen van een flowchart kan voortaan gewoon in de browser zonder een Visio licentie. Het uploaden van een PDF, object of Excel document is ook mogelijk zonder dat er op de PC een ManualMaster applicatie geïnstalleerd hoeft te worden. Een netwerkverbinding en een browser zijn voortaan voldoende voor de Editor om aan de slag te gaan. 

Dit brengt twee grote voordelen met zich mee: Editors kunnen heel laagdrempelig hun informatie beheren en nieuwe documenten toevoegen. Het aanmaken en wijzigen gaat sneller en makkelijker. Daarnaast hoeft er geen ManualMaster applicatie meer geinstalleerd te worden voor de Editor. Zelfs een Visio licentie hoeft geen vereiste meer te zijn. 

Overigens krijgen Administrators dezelfde mogelijkheden als de Editors. Wel zullen zij voor bepaalde zaken als settings, rechtenbeheer, publicatie, etc. nog wel een ManualMaster applicatie op hun PC nodig hebben. 

Dashboardachtergrond bewerken


Het dashboard is dé plek die door vele dagelijkse gebruikers op de werkvloer geassocieerd wordt met ManualMaster. U kunt vanaf Release 2.19 een nieuwe stap zetten om dit dashboard aan te laten sluiten bij de huisstijl van uw organisatie. Met aanpasbare achtergronden, zowel met afbeeldingen als egale kleuren, kunt u nieuwe grafische combinaties inzetten om de dashboards zo aantrekkelijk mogelijk te maken.  

Feedback wanneer het er voor u toe doet


Tot op heden was het geven van commentaar in de autorisatie- en verficiatieflow verplicht, ook wanneer het document goedgekeurd werd en geen extra aanpassingen meer zou behoeven. Dit kon leiden tot situaties waarbij een document onterecht door de flow ging, omdat er in feite nog feedback op werd gegeven. Om deze verwarring te voorkomen, heeft u vanaf nu de vrijheid om dit commentaar bij goedkeuring verplicht te houden, optioneel te maken of volledig uit te zetten. Zo ontvangt u feedback op documenten op de manier die het beste past bij uw organisatie.  

Uw score op een vragenlijst


Binnen het onderdeel Q-Learning kunt u voor competenties gebruikmaken van vragenlijsten/ toetsen. Voorheen was het na het invullen van de vragenlijst voor de gebruiker niet duidelijk welke vragen juist of onjuist waren beantwoord. Vanaf 2.19 kunt u bij elke vragenlijst instellen of de gebruiker alleen de behaalde score ziet, ook alle foute antwoorden ziet, of de score, de foute – en de goede antwoorden ziet na het invullen van de vragenlijst/toets.

Natuurlijk brengt Spring Release 2.19 ook veel andere updates met zich mee. Wilt u meer weten over alle nieuwe functionaliteiten? Meld u dan direct aan voor de online Highlight sessie op 25 mei, neem contact op met info@manualmaster.com of uw accountmanager.  

red wire mobile red wire small red wire big