Skip to main content

De functionaliteiten achter release 2.17

ManualMaster versie 2.17 is vorige week uitgekomen. Deze versie is voornamelijk een technische verbetering waar u als gebruiker niet direct veel van zult merken. Hugo Bakker blikt daarom terug op de wijzingen die de afgelopen maanden zijn uitgebracht die u mogelijk nog niet heeft ingezet sinds ManualMaster 2.16. De hoofdthema’s: Samengestelde documenten, Risicomanagement en Q-Learning.

Samengestelde documenten

Deze functionaliteit werd vele malen aangevraagd door ManualMaster gebruikers, bijvoorbeeld voor het samenstellen van werkinstructies waarbij bepaalde stappen in diverse documenten terugkwamen. Deze wensen werden steeds concreter gemaakt, totdat het doel duidelijk genoeg was om uit te werken. “Dit hebben wij groots aangepakt en een nieuw systeem speciaal voor deze functionaliteit overwogen”, vertelt Hugo. “Op een gegeven moment keerden we terug naar de basis; het wiel was natuurlijk al uitgevonden vanuit de functie ‘Stamgegevens’ en “Documenten Samenvoegen”. Vanuit dit vergelijkbaar principe kunt u tegenwoordig documenten insluiten in weer andere documenten, waarbij wijzigingen in het brondocument wederom globaal worden doorgevoerd. Dit biedt natuurlijk enorm veel mogelijkheden.

Q-Learning

De Q-Learning module biedt een tal van mogelijkheden in het trainen, opleiden, of het inwerken van medewerkers binnen een organisatie. “Het echte werk zit daarbij in het bepalen van de invulling”, geeft Hugo aan. Met opties zoals ‘Lees & Begrijp’, kunt u op een structurele manier kennis aanbieden aan de juiste personen om vervolgens te registreren dat deze daadwerkelijk gepresenteerd en begrepen werden. Deze kennis is niet beperkt tot een tekst of pdf’je: Video’s en face to face gesprekken kunnen ook geregistreerd worden via de Q- Learning. Hugo benoemt de meerwaarde: “Zo wordt ManualMaster een thuisbasis voor uw kwaliteitsmanagement met een veel grotere rol dan enkel documentbeheer.”

Zeker met oog op 2.17 is het de moeite waard om te duiken in de mogelijkheden van Q-Learning. Het nieuwe framework achter ManualMaster maakt het in de toekomst makkelijker om nieuwe modules toe te voegen en deze, naarmate de technologie doorontwikkelt, steeds beter af te stemmen op wat nodig is in uw organisatie.

Risicomanagement

Ten slotte introduceerde ManualMaster Starling 2.16 diverse quality of life verbeteringen in het kader van risicobeheer. “Het is een belangrijke functionaliteit waarmee de kwaliteitsafdeling bijdraagt aan de veiligheid van medewerkers in alle lagen van een organisatie; van de productielijn tot in de kantoorruimtes”. Om dit proces gemakkelijker te maken, kunt u tussentijds de besproken risico’s en genomen maatregelen opslaan voordat deze gedeeld worden met de organisatie. Zo kunt u een bepaalde collega na een brainstormsessie raadplegen, of na het risico-overleg nog rustig documenten raadplegen voordat de update online gaat.

Heeft u vragen over deze functionaliteiten? Wij staan u natuurlijk graag te woord. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager, of neem contact op via support@manualmaster.com.

Onze producten

Onze klanten

red wire mobile red wire small red wire big