Skip to main content

Hoe Het Waterlaboratorium meer grip kreeg op kwaliteitsmanagement

Losse papieren printjes, rondzwervende documenten in het laboratorium en strenge ISO-eisen. Er was veel vraag naar een update van het kwaliteitsmanagementsysteem van Het Waterlaboratorium.

Kwaliteitsmanager Paulien de Bruine-Mulder wilde meer grip op de digitale workflow voor het klachtensysteem waarbij een goede borging van documenten niet mocht ontbreken. Het Waterlaboratorium koos in 2016 voor ManualMaster om dit te bewerkstelligen. ‘De kwaliteitssoftware zorgt voor structuur en overzicht én biedt efficiëntie, traceerbaarheid en borging van documenten en webformulieren’, legt Paulien uit in ‘Standaardapplicatie borgt al onze kwaliteitswensen’  in magazine LabInsight. 

Hoge kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen die aan laboratoria worden gesteld zijn hoog. De resultaten van laboratoriumonderzoek kunnen namelijk grote gevolgen hebben op de beslissingen die er op worden gebaseerd. Binnen het kwaliteitsmanagement van laboratoria spelen Risico-, Document-, Proces-, Audit-, Klachten- en Incidentmanagement, Afwijkingen- en Normenbeheer een belangrijk rol.

Goed kwaliteitsmanagement biedt transparantie, traceerbaarheid, uniformiteit en aandacht voor risico’s. Als eis voor alle kwaliteitscontrole- en testlaboratoria die volgens ISO 17025 gecertificeerd zijn, geldt dat ze moeten beschikken over een risicomanagementsysteem. Het systeem moet ervoor zorgen dat laboratoria op tijd risico’s herkennen en aangeven hoe ze daarop kunnen reageren. Zo kunnen risico’s worden getransformeerd tot kansen die kunnen worden benut zodat het laboratorium succesvol kan voortbestaan.

Versiebeheer en workflows

Met Documentbeheer van ManualMaster legt Het Waterlaboratorium haar processen en documenten vast. Het regelt het versiebeheer, goedkeuring-workflows (ondersteund door notificaties en e-mailberichten) en een automatische herziening-waarschuwing. 
Paulien: ’Bovendien werkt het bevestigen van de status ‘gelezen en begrepen’ makkelijk, en wordt deze optie goed geborgd.’ Tijdens de onlangs gehouden beurs LabSafety sprak zij voor een breed publiek nog eens haar tevredenheid uit over onze kwaliteitssoftware.

Lees het hele artikel over Pauliens benadering van kwaliteitsmanagement in Het Waterlaboratorium en haar ervaring met ManualMaster.

Laborant
red wire mobile red wire small red wire big