Skip to main content

ManualMaster WebForms en de digitale zorgwerkplek

WebForms, de ManualMaster module waarmee intelligente webformulieren en vragenlijsten kunnen worden gemaakt, wordt steeds vaker en breder ingezet in combinatie met een digitale werkplek zoals tablets en smartphones. Ambulante medewerkers krijgen hierdoor direct en overal toegang tot documenten die ze voor  hun werkzaamheden nodig hebben, waardoor efficiënter en sneller kan worden gewerkt. De zorgsector profiteert. 

Meldingen- en actiesysteem

Bij de Rotterdamse zorginstelling Maaszicht wordt momenteel het meldingen- en actiesysteem in ManualMaster beschikbaar gesteld op tablets.  De Digitale Zorgwerkplek faciliteert tablets als mobiele werkplek aan zorginstellingen.

Gideon Buurma van De Digitale Zorgwerkplek: ‘Organisaties als Maaszicht richten met ManualMaster WebForms vragenlijsten, meld- en klachtenformulieren in en stellen die via de tablets beschikbaar. Want, zo is de redenatie, ook ambulante medewerkers moeten de documenten kunnen gebruiken. Dat kan heel eenvoudig via tablets die we voor Maaszicht inrichten.’

Eenvoudig documenten samenstellen

Een praktijkvoorbeeld. Een organisatie wil op een tablet voor een bepaalde tijd vragenlijsten openstellen voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Op de tablet wordt een pictogram geplaatst, zodat de medewerker direct aan de slag kan met het invullen van de lijst, deze kan opslaan en bevestigen dat de lijst is ingevuld.

De veelzijdigheid van ManualMaster WebForms zorgt ervoor dat de gebruiker documenten eenvoudig zelf kan samenstellen. Denk aan formulieren en vragenlijsten over voeding, incidenten en klachten.

Gideon Buurma: ‘Zonder inlog kunnen de documenten – al dan niet openbaar – beschikbaar worden gesteld aan medewerkers. Bij Maaszicht wordt op de mobiele werkplek een set formulieren beschikbaar gesteld zodat medewerkers over alles kunnen beschikken wat nodig is voor hun werkzaamheden’

Meldingen, klachten, afwijkingen, en verbeterideeën

Zorginstellingen maken steeds vaker gebruik van mobiele werkplekken en het aanbieden van formulieren en vragenlijsten voor meldingen, klachten, afwijkingen, en verbeterideeën.

Gideon Buurma: ‘Het ambulant werken wordt steeds belangrijker in de zorgsector. Wij zien dat terug in de toenemende vraag naar onze diensten. Zorgpersoneel komt niet altijd meer fysiek bij de cliënt aan huis. De zorgverlening op afstand neemt toe. Zorgorganisaties passen hun werkwijze daarop aan door steeds vaker gebruik te maken van tablets.’

Volledig beveiligde apparatuur

Tablets zijn geweldige uitvindingen maar nemen voor organisaties ook verantwoordelijkheden met zich mee. De apparatuur mag niet zoekraken, moet voldoende ge-updated zijn met beveiligingssoftware en vereist onderhoud.

Gideon Buurma: ‘Er komt van alles bij kijken. Dat vangt De Digital Zorgwerkplek naast het inrichten van mobiele werkplekken af met zijn dienstverlening. Mobiele werkplekken zijn volledig beveiligd met ingebouwde dataverbinding omdat de veiligheid van WiFi te wensen overlaat. Daarmee is verdwenen apparatuur altijd traceerbaar en wordt opgeslagen data in zo’n situatie direct gewist.’

Subsidie en in elke branche toepasbaar

Zorginstellingen kunnen gebruik maken van subsidieregelingen om mobiele werkplekken in te richten en vervolgens te combineren met de mogelijkheden en voordelen die ManualMaster WebForms biedt. Daarvoor is door de overheid de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) in het leven geroepen.

Werken met ManualMaster WebForms via tablets beperkt zich niet tot de zorgsector maar is in elke branche toepasbaar. Meer weten? Neem contact op.

Lees ook: Via WebForms heb ik direct inzicht in klacht of schade

geschreven door Ad Killian

red wire mobile red wire small red wire big